Taulell

Formador/a per a PFI en muntatge i manteniment de sistemes informàtics

La Fundació Marianao és una entitat que, des de l’any 1985, desenvolupa projectes socials i educatius al servei de tota la comunitat, treballant de manera preferent amb aquelles persones que pateixen situacions de vulnerabilitat social a partir d’un model d’atenció integral i socialitzador. El seu àmbit d’intervenció és la realitat local de Sant Boi de Llobregat i la comarca del Baix Llobregat.

Es convoca una plaça de formador/a tècnic especialista en informàtica per impartir un PFI en l’especialitat de muntatge i manteniment d’equips informàtics. Programa de formació professional bàsica per a joves que no han acreditat l’ESO.

Funcions
– Planificació, l’execució i avaluació d’activitats d’ensenyament-aprenentatge.
– Lideratge d’activitats de docència en un entorn de formació professional bàsica.
– Coordinació i treball en equip amb els membres de l’equip educatiu.
– Vetllar per la qualitat del projecte i la gestió dins del Sistema Integral de Qualitat

Requisits
– Llicenciat/ada, enginyer/a, diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a
– Tècnic/a superior en la família professional d’informàtica i comunicacions
– Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional d’informàtica i comunicacions i de l’àrea de sistemes i telemàtica
– Experiència professional en l’àmbit informàtic: Entre 1 i 3 anys.
– Competència i domini de la llengua catalana
– Experiència i vocació pel treball amb adolescents i joves en situació vulnerable.

Es valorarà
– Formació especialitzada en atenció a la diversitat, entorns socioeducatius i/o atenció a joves vulnerables
– Motivació per treballar en entorns socioeducatius
– Coneixement de la xarxa de l’àmbit social, educatiu i de salut de la ciutat

S’ofereix
– Jornada de 30 hores setmanals.
– Horari: matins
– Contracte: Fix discontinu a jornada de 30 hores
– Categoria professional: Educador/a Tècnic mig
– Sou brut anual: segons conveni
– Bon entorn i clima laboral.

L’oferta és vigent fins setembre 2022. Les persones interessades poden presentar el seu currículum acompanyat d’una carta de
presentació al correu electrònic: jtorrico@marianao.net

Tipus d’oferta:

Cooperativa:
Fundació Marianao

Data publicació:
29/07/2022

Data finalització de la oferta:
30/09/2022

Durada i tipus de contracte:
Contracte: Fix discontinu a jornada de 35 hores

Ubicació:
Sant Boi de Llobregat

Salari:
Sou brut anual: 18.281,40 euros

Més informació:
Les persones interessades poden presentar el seu currículum acompanyat d’una carta de presentació al correu electrònic: jtorrico@marianao.net