Taulell

FUNDACIÓ CIPRIANO GARCÍA CERCA TÈCNIC/A D’ESTUDIS I RECERCA SINDICALS

FUNCIONS QUE S’HAN DE REALITZAR:

 • Elaborar estudis i anàlisis amb l’objectiu d’obtenir informació de valor que posteriorment el sindicat empra per prendre decisions relacionades amb la seves actuacions.

 • Analitzar dades i informació interna relacionada amb perfils, afiliació, altes i baixes, motius d’afiliació…, que permetin conèixer millor la base afiliativa i la seva evolució, i que, alhora, contribueixin a facilitar la presa de decisions quant als serveis o les actuacions que ha de potenciar o emprendre el sindicat.

 • Establir convenis de col·laboració amb diferents universitats que contribueixin a optimitzar el potencial investigador del Centre d’Estudis i Recerca Sindicals (CERES).

 • Assessorar en la realització de projectes de la Unió Europea, en àmbits com la recerca de subvencions i ajuts dels diferents programes europeus per elaborar anàlisis i estudis a escala europea.

 • Analitzar dades socioeconòmiques.

 

REQUISITS:

Formació

Grau universitari. Sociologia, Economia, Ciència Política i Gestió Pública, Ciències Polítiques i de l’Administració, Ciències Polítiques, Ciències Socials, Filosofia, Política o Ciències del Treball.

Formació complementària

 • Es valoraran els coneixements i l’experiència de teoria econòmica, estadística aplicada, econometria i tècniques d’investigació.

 • Coneixements d’anglès (nivell B2 o superior).

 • Coneixements de gestió de bases de dades.

 • Capacitat de cerca d’informació a Internet.

 • Coneixements de les fonts d’informació estadística.

 • Domini d’eines ofimàtiques, programes gràfics, programari estadístic.

 • Domini dels procediments d’enquesta i altres tipus d’eines d’obtenció d’informació.

Experiència

 • Un any en les funcions descrites o en altres d’assimilables.

Competències

 • Aprenentatge i utilització de coneixements

 • Planificació i organització

 • Orientació estratègica

 • Orientació a l’assoliment

 • Pensament analític

 • Pensament conceptual

 

Per participar a la convocatòria, caldrà inscriure’s a la web següent: https://galileo.ccoo.cat/itgeis/jobsite i adjuntar el currículum actualitzat i una carta de motivació

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
FUNDACIÓ CIPRIANO GARCÍA

Data publicació:
10/11/2022

Data finalització de la oferta:
20/11/2022

Durada i tipus de contracte:
Incorporació: gener del 2023. Jornada i horari de treball: completa i partida, de dilluns a divendres.

Ubicació:
Barcelona

Salari:
Grup 4, nivell 2 (30.624 euros bruts anuals). Nivell professional i salarial: segons l’Acord laboral vigent al gener del 2023.

Més informació:
Per participar a la convocatòria, caldrà inscriure’s a la web següent: https://galileo.ccoo.cat/itgeis/jobsite i adjuntar el currículum actualitzat i una carta de motivació. Es farà una preselecció de currículums. Aquelles persones que per formació i/o experiència professional resultin més adients per al lloc de treball seran convocades per a la realització d’una prova pràctica. Posteriorment, les persones que superin la prova seran convocades per fer una entrevista personal. La Comissió de Selecció estarà constituïda per, com a mínim: Una persona del departament de Recursos Humans Una persona de la Fundació Cipriano García Una persona de l’RLT.