Taulell

GESTIÓ D’OBRES DE PROJECTES DE COHABITATGE

Perviure SCCL és una cooperativa de serveis que té per objectiu gestionar i acompanyar grups i comunitats en el seu procés d’autopromoció d’habitatge col·lectiu. Ho fem amb
una mirada integral que incorpora totes dimensions: la humana, l’econòmica-financera, la jurídica i la arquitectònica/constructiva.
Busquem una arquitecta o enginyera de l’edificació per incorporar-la a l’equip multidisciplinari que conforma aquest acompanyament integral, que assumeixi les
funcions de Project Manager (gestió de projectes i obres en promoció), i de suport a la coordinadora del projecte.

Funcions previstes:

-Gestió de tramitació d’escomeses i subministraments d’obra i de la promoció
-Gestió dels processos administratius de projecte (llicències d’obra, bonificacions ICIO i taxes, qualificació HPO, impostos, agència energia, residus, etc.)
-Gestió de la taxació i de tasques associades a la tramitació del finançament.
-Tramitació de la contractació d’assegurances associades a l’obra i la promoció
-Tramitació de permisos d’obres i auxiliars
-Gestió integral de la licitació de l’obra: preparació, licitació i contractació de l’obra.
-Coordinació i seguiment de la planificació de l’obra i del seu pressupost. Proposta i impuls de mesures al llarg del procés per fer millores i minimitzar desviacions.
-Seguiment de la relació amb proveïdors de la promoció: equip d’arquitectes, topografia, geotècnia, direcció d’execució, seguretat i salut, etc.
-Suport tasques durant la obra: seguiment, preparació d’informes, anàlisi de comparatius, etc.
-Gestió del ‘postvenda’, seguiment constructora de tots els repassos finals i temes pendents.
-Seguiment administratiu entrega de l’obra: Cèdula, altes subministraments, as build i llibre de l’edifici, Primera ocupació, qualificació definitiva HPO, inscripcions registre, etc
-Lideratge i interlocució amb la comissió d’obres de cada grup promotor.

Altres funcions possibles:

-Interlocució amb l’equip d’arquitectes en fase de redacció dels projectes, per tal d’assegurar acompliment dels tempos del projecte i del PEM màxim de l’obra: estalvis, potencials de millora, punts crítics, etc.
-Realització d’estudis de viabilitat per a noves promocions de cohabitatge cooperatiu juntament amb l’equip legal, econòmic i financer.
-Coordinació de l’arquitectura i del procés d’obra amb la resta d’àmbits (economia, jurídica, governança, etc..

Perfil de la persona candidata

Requisits:
-Arquitecta, enginyera de l’edificació o Project Manager.
-Domini de les diferents fases del procés de construcció
-Coneixements generals del sector de la promoció immobiliària i de la construcció.
-Persona polivalent, resolutiva, organitzada, autònoma, amb iniciativa, amb capacitat de gestió de la complexitat i de treball en equip.
-Habilitats en comunicació assertiva, capacitat de transmetre informació a grups i col·lectius de forma eficient.
-Persona motivada per participar en un projecte cooperatiu en creixement, sense ànim de lucre i de base associativa.
-Disponibilitat per desplaçar-se en el territori català.
-Domini del paquet Office, Autocad, BIM (preferentment archicad), TCQ/Presto, gant projecte.
-Bon nivell de redacció en català.

Es valorarà de manera complementària:
-Persona amb habilitats de lideratge, participació i cooperació.
-Experiència i/o coneixements en cohabitatge, cooperativisme d’habitatge i altres formes d’habitatge col·lectiu.
-Experiència i/o coneixements en eficiència energètica, construcció industrialitzada, construcció en fusta, bioconstrucció i lean construction.
-Experiència i/o vinculació amb feminismes, cures i atenció a les discriminacions.
-Experiència i/o vinculació amb el món cooperatiu, associatiu i/o de l’economia social i solidària.
-Experiència i/o coneixements en altres àmbits vinculats a la Promoció immobiliària, el Dret o les Ciències Econòmiques i empresarials.
-Coneixement d’altres llengües.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Perviure

Data publicació:
06/02/2023

Data finalització de la oferta:
06/03/2023

Durada i tipus de contracte:
Contracte laboral de 35 hores. -Hrari estable i alhora adaptable a necessitats personals i del lloc de treball. En alguns moments, serà necessari treballar en horari de cap de setmana o vespres. Possibilitat de teletreballar fins un 30-40% de la jornada setmanal.

Ubicació:
Barcelona

Salari:
Retribució segons escalat salarial de l’entitat, d’entre 25.000 i 30.000€ bruts anuals - 12 pagues/any, a determinar en funció del perfil.

Més informació:
Persones interessades enviar CV i vídeo de presentació de màxim 2 min a info@perviure.org , posant a l’assumpte ‘gestió d’obres’.