Taulell

Gestió laboral i econòmica a la Promotora de Mitjans audiovisuals, Sccl (Drac Màgic)

Descripció de l’oferta:

Som una cooperativa de treball associat sense ànim de lucre i d’iniciativa social, dedicada a l’estudi i la divulgació de la cultura audiovisual i la seva utilització en diverses activitats educatives, socials i culturals. La nostra missió és generar pensament i acció al voltant de la imatge per tal de contribuir en la construcció d’una societat responsable, activa i creativa envers les imatges.

Perfil de la persona candidata
•       Titulació preferentment Economista o Empresarials que acrediti experiència rellevant i coneixement en les habilitats i competències per al lloc de feina.
•       Experiència en l’àmbit comptable/fiscal i laboral, mínim 2 anys
•       Experiència en gestió pressupostaria
•       Experiència en sol·licitud i justificació de subvencions i licitacions, mínim 2 anys
•       Competències i habilitats comunicatives
•       Amb iniciativa, resolutiva i proactiva, per gestionar la diversitat de tasques amb eficiència i agilitat.
•       Capacitat organitzativa i planificació del treball
•       Capacitat de treball en equip

Requereix:
•       Coneixements en gestió laboral (Normativa Prevenció de Riscos Laborals, Conveni, categories laborals, etc)
•       Experiència en empreses o entitats del sector cultural i/o social
•       Es valorarà coneixements entitats i entorn cooperatiu
•       Ús avançat del paquet office, especialment taules de càlcul
•       Bon nivell de català i de redacció

Descripció de les funcions del lloc de treball:
En col·laboració i coordinant-se amb gerència i amb la persona responsable de l’àmbit econòmic i financer de la cooperativa

 Gestió laboral:
Gestió contractes i altes i baixes en coordinació amb gestoria
Gestió de nòmines
Control i registre del còmput horari
Gestió de selecció de personal
Gestions del Pla de Riscos Laborals
Pla anual formació

Subvencions i Licitacions
Sol·licitud i justificació
Subvencions europees
Actualització del Registre Electrònic de Licitadors (RELI, ROLECE)

Jurídic:
Tràmits jurídics cooperativa
Actualització i manteniment arxius d’Actes jurídiques
Manteniment d’arxius físics i digitals
Comptable i fiscal
Facturació, gestió comptable i pressupostari
Gestió visa i efectiu
Manteniment de l’arxiu físic i digital

Procés de selecció
Els/les candidats/es interessats/des podran fer arribar el seu CV i una carta de presentació a: alex@dracmagic.cat

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Drac Màgic

Data publicació:
04/10/2022

Data finalització de la oferta:
23/10/2022

Durada i tipus de contracte:
jornada parcial (de 22,5h o 31,5h/setm)

Ubicació:
Sant Pere Mitjà, 66 - BARCELONA

Salari:
Categoria d’oficial administratiu, sou brut anual de 12.750 a 17.850€, en funció jornada

Més informació:
Data prevista d’incorporació: 15 de novembre de 2022