Taulell

La Confederació de Cooperatives de Catalunya cerca tècnic/a de projectes

La Confederació de Cooperatives de Catalunya és una organització empresarial sense afany de lucre fundada el 1899 i és el màxim organisme de representació i interlocució del cooperativisme català. Aglutina les Federacions de cooperatives existents a Catalunya: agràries, consumidors i usuaris, ensenyament, habitatge i treball social. Les línies estratègiques d’actuació es defineixen en base a la complementarietat i la cooperació amb les actuacions de les federacions associades, l’impuls del model d’empresa cooperativa i del cooperativisme mitjançant la difusió dels seus valors i la generació de projectes afins, el reconeixement de l’economia social com agent econòmic social i la construcció d’una imatge que projecti el cooperativisme com un model econòmic i social
sostenible d’acord amb els principis i valors cooperatius de l’Aliança Cooperativa Internacional.

FUNCIONS – RESPONSABILITATS:

 • Disseny, gestió i execució d’accions, tallers o jornades de cooperativisme vinculats als projectes estratègics de l’entitat.
 • Negociació, contractació, organització i supervisió de recursos externs.
 • Organització i seguiment dels pressupostos.
 • Coordinació tècnica, elaboració i seguiment dels plans de treball dels projectes i programes estratègics de l’entitat.
 • Gestionar el seguiment, execució i justificació de subvencions dels projectes i programes, i desenvolupament de l’estratègia.
 • Co-desenvolupament de l’estratègia dels projectes.
 • Dinamització de sessions (assemblees, tallers, formacions, jornades..)
 • Tractament d’informació i elaboració d’informes tècnics o estratègics pel cooperativisme.
  Les tasques es desenvoluparan en coordinació amb la direcció general.

FORMACIÓ – EXPERIÈNCIA

 • Estudis de ciències polítiques i administració pública, ADE, relacions internacionals o similars.
 • Amb coneixements del cooperativisme. Es valoraran estudis d’especialització en aquesta matèria i/o experiència dins l’entorn del cooperativisme.
 • Experiència en tasques similars a les detallades anteriorment.
 • Coneixement i/o experiència en la gestió de projectes.
 • Experiència de treball en entorns assemblearis i/o treball en xarxa.
 • Destresa i domini d’ofimàtica i habilitats digitals.
 • Idiomes: català (nivell alt), castellà i anglès.

HABILITATS – COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 • Pro activitat, creativitat i visió estratègica.
 • Persona amb iniciativa i autonomia
 • Bones habilitats comunicatives i de redacció.
 • Capacitat d’adaptació, d’anàlisi, d’organització i de planificació.
 • Capacitat d’aprenentatge i formació contínua.
 • Compromís i empatia.

INTERESSATS/DES:
Enviar CV a: ccc@cooperativescatalunya.coop
Data màxima de recepció de CV: 16 d’octubre de 2022

Tipus d’oferta:
treball

Cooperativa:
Confederació de Cooperatives de Catalunya

Data publicació:
08/09/2022

Data finalització de la oferta:
16/10/2022

Durada i tipus de contracte:
Contracte indefinit. Jornada entre 30 i 40h setmanals (es podrà valorar la jornada en funció de la situació i experiència de les candidates).

Ubicació:
Presencialitat a Barcelona combinable amb teletreball. Puntualment caldrà jornada presencial a la resta del país i de manera esporàdica fora del país.

Salari:
L’escala salarial, atenent els condicionants oberts que es poden donar en el perfil i negociació, se situa entre 25.000 i 30.000 euros bruts anuals.

Més informació:
Incorporació immediata.