Taulell

La constructiva busca un perfil d’administració d’obra

La Constructiva, constructora cooperativa SCCL, és una cooperativa de serveis orientada a la construcció d’habitatges cooperatius en cessió d’ús i promoguda per Sostre Cívic.

La Constructiva cerca una persona per a les funcions d’administració d’obres, per desenvolupar les següents funcions:

● Gestió administrativa d’obres

○ Gestió i validació de factures d’industrials i proveïdors, elaboració i tramitació de contractes i comandes, control i validació de la documentació de les subcontractes.
○ Sol·licitar i revisar la documentació laboral dels subcontractistes
○ Realitzar l’emissió de factures.
○ Suport divers als caps d’obra, encarregats i l’obra en general.

● Gestió administrativa, financera i societària de La Constructiva:

○ Comptabilitzar i gestionar documentalment les factures rebudes/emeses i altres comprovants de despesa/ingrés.
○ Dur a terme els pagaments i vetllar pel compliment dels venciments pactats.
○ Control de cobraments de factures emeses.
○ Conciliació bancària.
○ Preparació comptable trimestral i anual per presentació d’impostos.
○ Auditoria anual.
○ Gestió d’assegurances.
○ Suport administratiu a la gestió laboral (processos de selecció i contractació).

L’horari serà estable però a la vegada adaptable a les necessitats i activitat de l’entitat.

Es Requereix:

● Formació vinculada a les funcions descrites (cicle formatiu superior d’administració, o similar)
● 2 anys, mínim d’experiència com administratiu/va a peu d’obra.
● Idiomes: Català i Castellà
● Flexibilitat horària.
● Possibilitat de desplaçament.
● Office nivell usuari. Open Office i Drive. Coneixements programes de gestió i comptables. Es valorarà coneixements en programari SAGE.
● Persona organitzada, autònoma, amb iniciativa, capacitat de treball en equip.
● Formació en prevenció de riscos (20 hores PRL obligatòria).

Es valorarà:

● Experiència en l’administració d’obres cooperatives.
● Experiència i/o formació en gestió de cooperatives o, en general, d’entitats sense ànim de lucre.
● Coneixement de Sostre Cívic i/o el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús i altres formes d’habitatge col·lectiu.
● Coneixement d’altres llengües.
● Carnet de conduir.

Envieu currículum a info@laconstructiva.coop fins el dia 10 de novembre i ompliu aquest formulari

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Sostre Cívic

Data publicació:
29/10/2021

Data finalització de la oferta:
10/11/2021

Durada i tipus de contracte:
Contracte laboral de 40h setmanals durant 6 mesos, renovables i ampliables. Amb voluntat de permanència.

Ubicació:
El lloc de treball serà principalment a les obres i a la seu de La Constructiva, a Barcelona.

Salari:
Remuneració a convenir i segons escala salarial de La Constructiva.

Més informació:
Treball en empresa amb sensibilitat social i alineada amb l’economia social, amb respecte per a les persones i el grup. Incorporació immediata.