Taulell

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya busca tècnic/a experta en comptabilitat, administració i gestió

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és l’organització dedicada a la promoció, creació i consolidació de cooperatives de treball que, dia a dia, enforteixen l’economia i la societat catalana d’acord amb valors democràtics i de transformació social. La seva tasca consisteix a donar a conèixer el model cooperatiu i impulsar el creixement de les empreses que en formen part.

JUSTIFICACIÓ – OBJECTIUS
Perfil professional necessari per dur a terme totes les tasques administratives comptables de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, així com d’altres tres organitzacions vinculades.

Els objectius del perfil són:
Gestionar tota la informació i documentació relativa a la comptabilitat (d’ingressos i costos) per al bon plantejament, desenvolupament, control i presa de decisions.
Gestionar i informar a la Direcció en relació a la gestió econòmica i financera Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, així com d’altres tres organitzacions vinculades per desenvolupar propostes adequades de tipus comptable-financer.
Gestionar les justificacions econòmiques dels projectes i/o subvencions.

PERFIL PROFESSIONAL COMPETENCIAL
Capacitat de d’organització i metodològica
Capacitat de planificació i de resolució d’incidències
Polivalència i pro activitat
Persona compromesa, implicada i responsable

FORMACIÓ – EXPERIÈNCIA
FP d’Administració i comptabilitat o bé Diplomat/da en Ciències empresarials o similar.
Experiència en Comptabilitat en Cooperatives o Federacions
Coneixements de la  normativa aplicable en matèria de fiscalitat
Coneixements i experiència de programes de comptabilitat
Experiència en justificacions de subvencions.
Coneixement del Cooperativisme i l’Economia Social

FUNCIONS – RESPONSABILITATS
Tasques administratives comptables
Relació amb bancs i caixes
Suport en el control pressupostari
Responsable en les Auditories externes i interventors de comptes
Responsable de les justificacions econòmiques de les subvencions
Elaboració i gestió de la facturació i quotes
Elaboració de la comptabilitat i comptes anuals
Elaboració, gestió i pagament d’Impostos, taxes i tributs

Les persones interessades han d’enviar el currículum vitae i una carta de motivació a susanna@cooperativestreball.coop, indicant a l’assumpte del missatge la referència 2021/01  

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Data publicació:
28/09/2021

Data finalització de la oferta:
04/10/2021

Durada i tipus de contracte:
Contracte indefinit. Jornada laboral: 20 hores a la setmana.

Ubicació:

Salari:
Retribució: segons vàlua i perfil.

Més informació:
Data d'incorporació: Immediata