Taulell

ADMINISTRATIU/VA

LA FUNDACIÓ PACO PUERTO BUSCA COBRIR UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA

Funcions:

 • Donar suport al programa d’orientació de la Fundació Paco Puerto, desenvolupant tasques administratives com: gestió telefònica, gestió del correu, gestió de documentació, arxiu, entrada de dades, etc.
 • Atenció al públic enfocada a la captació d’usuaris i usuàries del programa, informant i donant atenció personalitzada i individualitzada a les persones usuàries que mostrin interès pel servei d’orientació.
 • Coordinar-se amb l’equip de prospecció i orientació

Requisits:

Formació

Formació professional

Preferentment, de la família professional d’administració i gestió. En cas de no disposar d’aquest tipus de formació, cal acreditar formacions equivalents (batxillerat, BUP…), més dos anys d’experiència en funcions similars a les del lloc de treball que es convoca.

Formació complementària

 • Coneixement d’informàtica a nivell d’usuari, eines de Google (formularis, Drive…)

 • Català

Experiència

 • Experiència prèvia d’un any en la gestió administrativa

 • Experiència prèvia en processos de captació de persones usuàries o clients

Competències

 • Iniciativa

 • Comunicació

 • Treball en equip

 • Orientació a objectius

 • Proactiu

 • Capacitat d’organització

 • Capacitat de planificació

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Fundació Paco Puerto

Data publicació:
08/02/2023

Data finalització de la oferta:
12/02/2023

Durada i tipus de contracte:
Indefinit. Horari de treball: de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h; divendres, de 8 h a 15 h.

Ubicació:
Via Laietana, Barcelona

Salari:
Grup professional: grup 6, nivell 1 (lloc de treball pendent de valoració) Nivell retributiu: 21.668,89 euros bruts anuals.

Més informació:
Les sol·licituds per participar a la convocatòria s’han d’adreçar via correu electrònic a: Fundació Paco Puerto - Referència: administratiu/iva de prospecció. Adreça electrònica: masensio@ccoo.cat