Taulell

La Fundació Seira obre un lloc de feina per una persona que assumeixi la gestió d’inversions.

TASQUES PRINCIPALS

 • Gestió del patrimoni: avaluació i seguiment de les inversions financeres i de les posicions vigents, Identificació, negociació i operativa d’inversions (adquisicions de capital, fons d’inversió, dipòsits a termini, fons garantits, títols participatius, inversions no financeres, etc.)
 • Anàlisis de models de negoci susceptibles de rebre inversió.
 • Configuració i posada en marxa de nous instruments de finançament en col·laboració amb altres entitats financeres de l’ESS, així com seguiment dels actuals (crèdits, avals, préstecs…).
 • Gestió del programa d’orientació financera a cooperatives de treball: acompanyament professional en la detecció de necessitats financeres i en la presa de decisions que hi estan relacionades.

FORMACIÓ I CONEIXEMENTS:

Llicenciatura / grau en ADE, Ciències Econòmiques o similars.
Elevat nivell de coneixement de finances, models de negoci i política d’inversions.
Es valorarà coneixement de cooperativisme (realitat, estructura i funcionament).

EXPERIÈNCIA

 • Experiència de mínim 2 anys en la definició de models de negoci, inversió en empreses o gestió financera, de patrimoni i de política d’inversions
 • Es valorarà experiència en l’àmbit cooperatiu i/o de l’economia social

HABILITATS i COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

 • Visió estratègica.
 • Facilitat per anàlisi i diagnosi empresarial.
 • Capacitat de negociació
 • Responsabilitat i autonomia
 • Capacitat d’organització i planificació
 • Persona resolutiva i proactivitat
 • Compromís i empatia

Podeu fer arribar la vostra candidatura a la Susanna Saldaña (susanna@cooperativestreball.coop).

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Fundació Seira

Data publicació:
24/01/2022

Data finalització de la oferta:
06/02/2022

Durada i tipus de contracte:
Contracte indefinit a jornada completa. Jornada laboral: 40 hores a la setmana (es podrà valorar una jornada més reduïda en funció de la situació i experiència de les candidates) amb flexibilitat horària i possibilitat de teletreball

Ubicació:

Salari:
A convenir segons vàlua de les candidates

Més informació:
Data d'incorporació: Immediata