Taulell

Lacol busca arquitecte/a amb 3 anys d’experiència

Lacol busquem un/a arquitecte/a amb 3 anys experiència per a incorporació immediata per a la redacció de projectes executius d’habitatges cooperatius.

RESPONSABILITATS

• Definició del projecte en fase executiu a tots els nivells: sistemes constructius, resolució de detalls, sistema estructural, sistemes d’instal·lacions, etc.
• Generació de la documentació gràfica justificativa necessària:
◦ Plànols de detalls constructius i materials d’acabats.
◦ Plànols d’estructura.
◦ Plànols i esquemes d’instal·lacions a partir de la documentació generada per l’enginyeria que redacta els projectes d’instal·lacions.
• Actualització del model 3D del projecte a partir de les solucions tècniques escollides en fase executiu, per tal de comprovar la seva idoneïtat a nivell formal i volumètric i facilitar la lectura del projecte per part de les seves usuàries finals.
• Redacció de la Memòria Constructiva, si s’escau:
◦ Definició de manera detallada de la totalitat del projecte i determinant exactament qualitats, equipaments, sistemes i mètodes constructius.

PERFIL

• Arquitecte/a amb un mínim de 3 anys d’experiència
• Capacitat de projectar i de resolució dels reptes arquitectònics d’un projecte
• Coneixement tècnic de sistemes constructius i d’instal·lacions
• Sentit d’organització i adaptació.
• Capacitat de treball en equip i d’interacció amb col·laboradors externs
• Domini d’eines de dibuix 2D: CAD 2D principalment
• Domini d’eines de dibuix 3D: Sketchup (+ vRay) i CAD 3D principalment
• Domini d’eines d’edició d’imatge i il·lustració: Adobe Creative Suite o similar
• Domini d’eines d’edició de textos i càlcul: Microsoft Office o similar
• Domini del català i/o castellà.
• Disponibilitat per a desplaçar-se en el territori català.

ES VALORARÀ DE MANERA COMPLEMENTÀRIA

• Experiència específica en la redacció de projectes executius d’habitatges plurifamiliars
• Experiència en sistemes constructius en fusta
• Experiència en sostenibilitat i disseny passiu
• Coneixements en REVIT
• Vinculació amb l’Economia Social i Solidària
• Domini de l’anglès

Les persones interessades han de fer arribar la seva candidatura per correu electrònic adjuntant carta de motivació i el seu CV fins al 31 de desembre de 2021 (inclòs). Mail: cv@lacol.coop

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Lacol

Data publicació:
16/12/2021

Data finalització de la oferta:
31/12/2021

Durada i tipus de contracte:
Jornada: completa 40h/setmanals. Contracte d’assalariat/da

Ubicació:
Oficina Lacol (La Comunal: Riera d’Escuder 38, nau 2 planta 1, 08028 Barcelona).

Salari:

Més informació:
Incorporació: Immediata, prevista per gener. Persona de referència: Jordi Miró, Lacol Arquitectura