Taulell

Persona per a la gestió econòmica

LaFundició és una cooperativa de treball cultural que impulsa processos situats per instituir col·lectivament pràctiques materials i simbòliques, formes de relació i sabers, entesos com a recursos
d’ús comú. Duem a terme diversos processos de treball i creació a l‘Hospitalet de Llobregat i Barcelona, amb una mirada ecosistèmica que vincula la creació simbòlica i les condicions materials
de vida als nostres barris des d’una perspectiva ecofeminista.

FUNCIONS
• Tasques comptabilitat i administració de l’entitat.
• Comptabilitat analítica per projectes i subvencions.
• Gestió de la tresoreria, cobraments i pagaments.
• Gestió fiscal i liquidació de impostos trimestrals i anuals.
• Gestió administrativa del personal amb suport de gestoria externa.
• Seguiment pressupostari.
• Justificació de subvencions.

REQUERIM
• Grau o llicenciatura en Economia, ADE.
• Experiència en les tasques associades al perfil tècnic requerit.
• Capacitat d’autoorganització i planificació. Actitud proactiva, autonomia, iniciativa.
• Expertesa en eines ofimàtiques especialitzades en l’administració i la comptabilitat d’empreses.
• Català i castellà orals i escrits.
• Capacitat d’escolta activa i treball en equip.

VALORAREM
• Coneixement de l’Economia Social i Solidària.
• Coneixement del teixit cooperatiu i associatiu de l’Hospitalet, de la cultura i els moviments socials transformadors.
• Impuls, creació o participació en iniciatives d’ESS.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
LaFundició

Data publicació:
18/03/2024

Data finalització de la oferta:
28/03/2024

Durada i tipus de contracte:
Contracte indefinit amb període de prova de 4 mesos. Incorporació immediatament posterior a la finalització del procés de selecció. Jornada laboral: 37,50 hores/setmana.

Ubicació:
L'Hospitalet del Llobregat

Salari:
Retribució bruta anual: 21.915,6 € (12 pagaments amb pagues extra prorratejades)

Més informació:
Per a presentar la teva candidatura o per qualsevol consulta relacionada amb el procés de selecció, pots adreçar-te al correu: numeros@lafundicio.net