Taulell

L’Avern, la Taverna de la Clau, busca fogons

Ens agradaria trobar un equip de persones que siguin pencaires, amb iniciativa, que creguin ens els principis que defensa la nostra entitat i que tinguin experiència al món de l’hostaleria.

Les persones que actualment estan al capdavant de l’Avern tenen intenció de deixar-ne la gestió després de 10 anys servint i cuinant a la Clau.

Busquem persones que vulguin continuar el projecte de restauració establert al Casal Popular la Clau. L’Avern té un gran potencial: una clientela prou nombrosa i fidel i una proposta gastronòmica de referència al Baix Montseny. Confiem en poder trobar un bon equip amb empenta i energia, experiència en el sector de la restauració, moltes ganes de treballar i viure noves oportunitats plegades.

Què volem?

L’Avern i la Clau volem la continuïtat del projecte cooperatiu a través d’un relleu de socis, mantenint l’estructura actual i els compromisos amb l’economia social i solidària.

El relleu es fonamenta en un traspàs dels títols cooperatius, complint els acords de lloguer i subministraments i subscrivint un conveni de col·laboració amb la Clau.

El procès estarà acompanyat per les dues entitats i per l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental.

Què demanem?

  • Un mínim de dues persones amb iniciativa, energia, responsabilitat i experiència que assumeixin el traspàs de títols cooperatius.
  • Comprometre’s en el temps, donant estabilitat al projecte de restauració de l’Avern i per tant una durada llarga.
  • Administrar la taverna en tots els aspectes (econòmic, laboral, organització, gastronòmic, programació d’activitats…), amb el suport de la Clau, però amb un alt grau d’autonomia.
  • Vetllar per la conservació de les instal·lacions, així com el manteniment, neteja, higiene i vigilància constant.
  • Fer d’ambaixadors del Casal, informant de les activitats a les persones que ho demanen, facilitant el contacte dels responsables dels col·lectius, etc.

Presentació de candidatures

S’admetran tant candidatures individuals com col·lectives.

Els interessats han d’enviar-nos un correu electrònic a info@laclaubaixmontseny.org  adjuntant dos documents:

  • Carta de presentació, explicant per què consideren que són les persones adients per portar la Taverna i quines idees o propostes tenen a fer per a millorar respecte ara.
  • Currículums Vitae de les persones, especificant formació, experiència laboral i capacitats adquirides.

Terminis

Es poden lliurar les candidatures des de l’1 fins al 15 d’octubre de 2022. La Junta Gestora podrà ampliar aquest termini en dues setmanes més si considerés que no hi ha prou aspirants.

La formalització prevista del relleu es durà a terme durant el mes de novembre amb l’objectiu de tenir totes les gestions enllestides a començaments de desembre.

Selecció

Prèviament, es farà una selecció de candidatures que compleixin amb els requisits indispensables i es podrà sol·licitar una entrevista amb els aspirants, si escau.

La Junta Gestora de la Clau decidirà la candidatura guanyadora basant-se en criteris de compliment de requeriments, experiència professional, tracte amb les persones, compromís polític, millores proposades, etc.

Altres

Per qualsevol dubte o aclariment podeu escriure un correu electrònic a info@laclaubaixmontseny.org i intetarem resoldre’l el més aviat possible. També podeu concertar una cita per visitar l’espai o fer una reunió amb membres de la Clau i l’Avern.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
L'Avern

Data publicació:
03/10/2022

Data finalització de la oferta:
15/10/2022

Durada i tipus de contracte:

Ubicació:

Salari:

Més informació: