Taulell

ARQUITECTE/A O ENGINYER/A DE L’EDIFICACIÓ

Des de Perviure ofereixen un lloc de treball d’arquitecta o enginyera de l’edificació per incorporar-la a l’equip multidisciplinari que conforma aquest acompanyament integral. Assumirà funcions de Project Manager (gestió de projectes i obres en promoció) i de suport a la coordinadora del projecte.

Perviure SCCL és una cooperativa de serveis que té per objectiu gestionar i acompanyar grups i comunitats en el seu procés d’autopromoció d’habitatge col·lectiu. Ho fem amb una mirada integral que incorpora totes dimensions: la humana, l’econòmica-financera, la jurídica i la arquitectònica/constructiva.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR AL LLOC DE TREBALL

– Gestió de tramitació d’escomeses i subministraments d’obra i de la promoció
– Gestió dels processos administratius de projecte (llicències d’obra, bonificacions ICIO i
taxes, qualificació HPO, impostos, agència energia, residus, etc.)
–Gestió de la taxació i de tasques associades a la tramitació del finançament.
–Tramitació de la contractació d’assegurances associades a l’obra i la promoció
–Tramitació de permisos d’obres i auxiliars
–Gestió integral de la licitació de l’obra: preparació, licitació i contractació de l’obra.
–Coordinació i seguiment de la planificació de l’obra i del seu pressupost. Proposta i
impuls de mesures al llarg del procés per fer millores i minimitzar desviacions.
–Seguiment de la relació amb proveïdors de la promoció: equip d’arquitectes, topografia,
geotècnia, direcció d’execució, seguretat i salut, etc.
– Suport tasques durant la obra: seguiment, preparació d’informes, anàlisi de comparatius,
etc.
– Gestió del ‘postvenda’, seguiment constructora de tots els repassos finals i temes
pendents.
– Seguiment administratiu entrega de l’obra: Cèdula, altes subministraments, as build i
llibre de l’edifici, Primera ocupació, qualificació definitiva HPO, inscripcions registre,etc
– Lideratge i interlocució amb la comissió d’obres de cada grup promotor.

 

PERFIL SOL·LICITAT

REQUISITS

– Arquitecta, enginyera de l’edificació o Project Manager.
– Domini de les diferents fases del procés de construcció
– Coneixements generals del sector de la promoció immobiliària i de la construcció.
– Persona polivalent, resolutiva, organitzada, autònoma, amb iniciativa, amb capacitat de
gestió de la complexitat i de treball en equip.
– Habilitats en comunicació assertiva, capacitat de transmetre informació a grups i
col·lectius de forma eficient.
– Persona motivada per participar en un projecte cooperatiu en creixement, sense ànim
de lucre i de base associativa.
– Disponibilitat per desplaçar-se en el territori català.
– Domini del paquet Office, Autocad, BIM (preferentment archicad), TCQ/Presto, gant
projecte.
– Bon nivell de redacció en català.

 

ES VALORARÀ

– Persona amb habilitats de lideratge, participació i cooperació.
– Experiència i/o coneixements en cohabitatge, cooperativisme d’habitatge i altres formes d’habitatge col·lectiu.
– Experiència i/o coneixements en eficiència energètica, construcció industrialitzada, construcció en fusta, bioconstrucció i lean construction.
– Experiència i/o vinculació amb feminismes, cures i atenció a les discriminacions.
– Experiència i/o vinculació amb el món cooperatiu, associatiu i/o de l’economia social i solidària.
– Experiència i/o coneixements en altres àmbits vinculats a la Promoció immobiliària, el Dret o les Ciències Econòmiques i empresarials.
– Coneixement d’altres llengües.

 

Si tens interès en aquest lloc de feina, envia el teu currículum i un vídeo de presentació (màxim 2 minuts) amb l’assumpte “Gestió d’obres” al correu info@perviure.org.  S’accepten candidatures fins el 21 de febrer de 2023 (inclòs).

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Perviure

Data publicació:
02/02/2023

Data finalització de la oferta:
21/02/2023

Durada i tipus de contracte:
Incorporació immediata. Jornada laboral: 35h a la setmana. Horari estable i alhora adaptable a necessitats personals i del lloc de treball. En alguns moments, serà necessari treballar en horari de cap de setmana o vespres. Possibilitat de teletreballar fins un 30-40% de la jornada setmanal.

Ubicació:
Lloc de treball: Grup Ecos (c/ Casp, 43, 08010 Barcelona

Salari:
Retribució segons escalat salarial de l’entitat, d’entre 25.000 i 30.000€ bruts anuals. 12 pagues/any, a determinar en funció del perfil

Més informació:
https://perviure.org/oferta-de-feina-arquitecte-a-o-enginyer-a-de-ledificacio/