Taulell

Persona administrativa a PerViure

Perviure, SCCL és una cooperativa de serveis que té per objectiu gestionar i acompanyar grups i comunitats en el seu procés d’autopromoció d’habitatge colꞏlectiu. Ho fem amb una mirada integral que incorpora totes dimensions i perspectives: la humana, ’econòmica-financera, la
jurídica i la constructiva.

L’atenció a la diversitat és un dels pilars de la nostra manera de fer i en aquest sentit estem obertes i interessades en ampliar l’equip de treball també des d’aquesta perspectiva. Volem incorporar una persona per a desenvolupar les tasques administratives de l’entitat i dels projectes de cohabitatge que acompanyem. Valorarem l’experiència de les persones candidates en aquest camp, les habilitats personals per la realització d’aquestes tasques, i la capacitat de treball en equip.

Funcions del lloc de treball:
– Mecanització de la documentació administrativa, arxiu, conciliació bancària i manteniment de la documentació oficial
– Coordinació amb la gestoria de l’entitat per facilitar la informació necessària a la presentació dels models tributaris dintre del termini i en la forma escaient
– Suport a les tasques de gestió econòmica de la cooperativa coordinant-se amb la persona encarregada de la gestió interna
– Suport amb la gestió de recursos humans de la cooperativa coordinant-se amb la persona encarregada de la gestió interna
– Realització de les tasques associades a la presentació de pressupostos i justificació econòmica de les subvencions atorgades a la cooperativa, així com d’altres programes i projectes de la cooperativa
– Gestió i suport administratiu de l’equip i dels projectes de cohabitatge
– Suport en temes organitzatius i logístics de la cooperativa
– Atenció telefònica i gestió del correu en l’àmbit administratiu

Perfil de la persona candidata:
– Experiència professional en l’àmbit administratiu i de gestió econòmica i de recursos humans
– Domini del paquet Microsoft Office
– Domini de programes de gestió i comptables.
– Domini del Català i Castellà
– Autonomia, capacitat d’adaptació, empatia i habilitats interpersonals
– Motivació en formar part d’un projecte empresarial cooperatiu

Es valorarà:
– Experiència associativa i/o cooperativa, personal o professional.
– Coneixements i/o experiència en entitats i projectes de l’Economia Social i Solidària
– Coneixement i experiència en la gestió de subvencions.
– Capacitat organitzativa, proactiva i de planificació.
– Habilitats per treballar en equip.
– Capacitat de comunicació oral i escrita

 

Presentació de candidatura i terminis:
Les persones que vulguin presentar candidatura, cal que enviïn a info@perviure.org posant “administrativa 2022” en l’assumpte, la següent informació:

– Curriculum vitae
– Vídeo senzill de motivació de màxim 2 min de durada
Data límit de presentació de candidatures: 14 de setembre de 2022, 23h59. A partir del 15 de setembre es valoraran les candidatures rebudes i es contactarà amb les persones preseleccionades per fer una entrevista personalitzada.

Tipus d’oferta:
treball

Cooperativa:
Perviure

Data publicació:
31/08/2022

Data finalització de la oferta:
14/09/2022

Durada i tipus de contracte:
Contracte laboral d’entre 25 i 35 hores setmanals, segons disponibilitat i perfil. Contracte laboral indefinit amb període de prova de 3 mesos

Ubicació:
Oficina de Perviure: c/Casp 43 baixos. Possibilitat de teletreballar fins a un màxim del 30%. Horari adaptable a necessitats personals i del lloc de treball (prioritat matins)

Salari:
Retribució segons escalat salarial de l’entitat: entre 15.000 i 20.000€ anuals bruts, 12 pagues/any, negociable segons perfil.

Més informació:
Data prevista d'incorporació: Principis octubre 2022