Taulell

Pràctiques – Tècnic/a de projectes SIG

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) obre una convocatòria per incorporar una persona menor de 30 anys durant 6 mesos a temps complet en contracte de pràctiques, en el marc de les subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.

És indispensable que la persona contractada compleixi els següents requisits:

 • Ser menor de 30 anys.
 • Estar inscrit/a com a beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
 • Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Estar en possessió d’un títol, obtingut en els darrers 5 anys, universitari o de formació professional de grau mig o superior, o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat.
 • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.
 • No haver participat en la campanya del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2019 o 2020.

Totes aquelles persones que no compleixin aquests requisits, no podran optar a ser candidates per aquesta convocatòria.

Funcions

 • Participar en el desenvolupament de les línies de treball de la XCN.
 • Col·laborar en la preparació, redacció i presentació de projectes tècnics relacionats amb la implicació ciutadana i/o amb la custòdia del territori.
 • Organitzar i adaptar cartografia rellevant per a la conservació a Catalunya.
 • Participar en la identificació de zones rellevants per a la custòdia del territori, en base a informació geogràfica.
 • Recopilar i avaluar informació sobre sistemes d’indicadors amb potencial per a utilitzar-se en el seguiment dels resultats de projectes de conservació.
 • Contactar amb les entitats membres i assessorar-les en aspectes de conservació.
 • Col·laborar en l’organització de jornades, tallers o altres esdeveniments organitzats per l’entitat.

Perfil

Es busca una persona amb formació universitària en l’àmbit de la biologia, ciències ambientals, geografia, geologia i/o enginyeria forestal o agrònoma interessada en promoure la implicació ciutadana en la conservació de la natura. Les principals tasques que desenvoluparà estan relacionades amb la gestió de projec-tes tècnics vinculats a la custòdia del territori.

Requisits

 • Persona identificada amb la finalitat de la XCN.
 • Formació universitària en l’àmbit de: biologia, ciències ambientals, geografia, geologia i/o enginyeria forestal o agrònoma.
 • Bon nivell de redacció i estructuració de documents.
 • Coneixements d’eines SIG.
 • Coneixements del llenguatge de programació R.
 • Persona organitzada

Es valorarà

 • Bon nivell d’anglès oral i escrit.
 • Experiència en l’ús del programari de SIG QGIS.
 • Experiència en l’ús de R i el programari RStudio per a treballar amb cartografia.
 • Experiència prèvia en organitzacions vinculades a la conservació de la natura i/o participació com a voluntari ambiental.

Condicions laborals

El contracte de pràctiques serà per sis mesos, amb inici a finals de setembre 2021 i finalització a finals de març 2022.

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) no es compromet a mantenir cap correspondència ni contacte amb les persones que presentin el seu currículum, però us confirmarem per correu electrònic quan l’haguem rebut. Els currículum que rebem seran tractats amb estricta confidencialitat.

Envieu el vostre currículum a laboral@xcn.cat, adjuntant, si voleu, una carta de presentació.

Tipus d’oferta:
Pràctiques

Cooperativa:
Xarxa per a la conservació de la natura

Data publicació:
01/09/2021

Data finalització de la oferta:
08/09/2021

Durada i tipus de contracte:
El contracte de pràctiques serà per sis mesos, amb inici a finals de setembre 2021 i finalització a finals de març 2022.

Ubicació:
El lloc de treball serà a Vic, amb opció de teletreball.

Salari:

Més informació: