Taulell

Pràctiques- Tècnic/a de suport en gestió i administració

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) obre una convocatòria per incorporar una persona menor de 30 anys durant 6 mesos a temps complet en contracte de pràctiques, en el marc de les subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.

És indispensable que la persona contractada compleixi els següents requisits:

 • Ser menor de 30 anys.
 • Estar inscrit/a com a beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
 • Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Estar en possessió d’un títol, obtingut en els darrers 5 anys, universitari o de formació pro-fessional de grau mig o superior, o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat.
 • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.
 • No haver participat en la campanya del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2019 o 2020.

Totes aquelles persones que no compleixin aquests requisits, no podran optar a ser candidates per aquesta convocatòria.

Funcions

 • Participar en el desenvolupament de les línies de treball de la XCN.
 • Desenvolupar tasques administratives i comptables.
 • Desenvolupar tasques de gestió i organització interna: gestió de membres, tramitació administrativa de subvencions i ajuts, etc.
 • Desenvolupar tasques de gestió de dades (CRM) i implementació de programes de seguiment i gestió de projectes (ERP).
 • Col·laborar en l’organització de jornades, tallers o altres esdeveniments organitzats per la XCN.

Perfil

Es busca una persona amb formació administrativa i/o de gestió d’entitats sense ànim de lucre interessada en contribuir al desenvolupament d’una entitat de referència a Catalunya en l’àmbit del tercer sector ambi-ental. Les principals tasques que desenvoluparà estan relacionades amb el suport en les tasques de gestió i administració d’una entitat sense ànim de lucre.

Requisits

 • Persona identificada amb la finalitat de la XCN.
 • Titulació de Grau en Administració d’Empreses o, si és inferior, experiència mínima demostrada en ges-tió administrativa.
 • Nivell d’usuari informàtic avançat (textos, BBDD, full de càlcul, etc.).
 • Coneixements bàsics de comptabilitat i de programes de gestió de dades i seguiment de projectes (tipus CRM, ERP, etc.).

Es valorarà

 • Es valorarà coneixements i/o experiència en la planificació i la gestió d’entitats no lucratives.
 • Es valorarà la implicació en voluntariat en projectes ambientals (indicar clarament en el CV).
 • Capacitat de relació i empatia personal en el context de relació amb equip de treball i membres de la XCN.
 • Persona organitzada, amb capacitat per treballar de manera autònoma, i alhora capacitat de treball en xarxa.

Condicions laborals

El contracte de pràctiques serà per sis mesos, amb inici a finals de setembre 2021 i finalització a finals de març 2022.

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) no es compromet a mantenir cap correspondència ni con-tacte amb les persones que presentin el seu currículum, però us confirmarem per correu electrònic quan l’haguem rebut. Els currículum que rebem seran tractats amb estricta confidencialitat.

Envieu el vostre currículum a laboral@xcn.cat, adjuntant, si voleu, una carta de presentació.

Tipus d’oferta:
Pràctiques

Cooperativa:
Xarxa per a la conservació de la natura

Data publicació:
01/09/2021

Data finalització de la oferta:
08/09/2021

Durada i tipus de contracte:
El contracte de pràctiques serà per sis mesos, amb inici a finals de setembre 2021 i finalització a finals de març 2022.

Ubicació:
El lloc de treball serà a Vic, amb opció de teletreball.

Salari:

Més informació: