Taulell

Responsable de Relacions Institucionals a Amnistia Internacional

Amnistia Internacional Catalunya, d’ara endavant, AIC, és una associació sense ànim de lucre dedicada a la defensa dels drets humans, independent i imparcial, que forma part d’Amnistia Internacional, moviment global independent amb més de 7 milions de socis i
sòcies, activistes i simpatitzants que treballen per un món on totes les persones gaudeixen de tots els drets humans. L’objectiu d’Amnistia Internacional és contribuir a observar a tot el món els drets humans que estableix la Declaració Universal de Drets Humans.

Objectiu general del lloc

Sota la responsabilitat de la Coordinadora d’Amnistia Internacional Catalunya (d’ara endavant, AIC), serà responsable de dissenyar, dur a terme i fer seguiment de les estratègies i accions d’incidència política en matèria de drets humans de política interior i exterior, amb les
autoritats públiques de Catalunya (Govern, Parlament i ajuntaments) en el marc de les prioritats de lorganització. També serà responsable del treball amb altres organitzacions socials catalanes que tinguin com a àmbit despecialització temes dinterès per a AIC. L’objectiu del seu treball és assegurar que les recomanacions i preocupacions de l’organització són assumides per les diferents institucions i entitats.

Així mateix assessorarà les estructures d’activistes d’AIC en la implementació d’accions de relacions institucionals, assegurant la seva formació i desenvolupament, i assegurant que les accions prioritàries dincidència a nivell local es duen a terme. A més, tindrà sota la seva responsabilitat persones en pràctiques i/o voluntàries que donaran suport a l’àrea de Relacions Institucionals.

Requisits

Experiència prèvia:

 • Mínim 2 anys d’experiència en llocs semblants en una organització no lucrativa.
 • Experiència professional en el disseny, l’execució i l’avaluació d’accions d’incidència política i campanyes de matèria de drets humans.
 • Experiència professional en relacions institucionals amb institucions públiques, preferiblement catalanes.
 • Àmplia experiència de treball en equip i amb persones voluntàries.

Coneixements requerits:

 • Formació específica en drets humans.
 • Formació en tècniques d’incidència política i campanyes.
 • Bon coneixement de les institucions públiques catalanes (Parlament, Generalitat, etc.)
 • Imprescindible bon nivell de català i castellà parlat i escrit, es valorarà coneixements d’anglès.
 • Coneixements avançats d’ofimàtica i eines d’internet (maneig de processadors de text, mòdul de presentacions, correu electrònic i pàgines web).

Competències:

 • Capacitat per al treball en equip i les relacions interpersonals (habilitats socials).
 • Capacitat de resposta al treball sota pressió en un entorn canviant, sent capaç de prioritzar i respondre de forma ràpida i precisa.
 •  Adaptabilitat al canvi i rigor a la feina.
 •  Iniciativa i resolutivitat.
 •  Excel·lent expressió oral i escrita, sent capaç de comunicar de forma concisa i motivadora.
 •  Capacitat de treballar per objectius.
 •  Capacitat de gestió del coneixement.
 •  Competències en portaveu i parlar en públic.

A més, ha d’existir una alta motivació per al treball de drets humans i una identificació amb els principis i missió d’Amnistia Internacional, valorant antecedents de pertinença o col·laboració amb l’organització. Caldrà disposar de flexibilitat horària.

Es valorarà:

 •  Amplis coneixements de la situació dels drets humans i la realitat social a Catalunya adquirits a través de lexperiència professional i/o acadèmica i/o activitat associativa.
 •  Coneixements sobre gènere i experiència en incorporar la perspectiva de gènere a la seva feina.

Aquelles persones interessades en aquest lloc de treball han de trametre el currículum vitae. La data límit per enviar-lo és el dia 29 de novembre de 2021, indicant la referència “RRII AIC”, a la següent adreça de correu electrònic: rrhh@amnistiacatalunya.org. Les entrevistes tindran lloc el gener de 2022. La incorporació serà al mes de febrer del 2022.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Amnistia Internacional

Data publicació:
16/11/2021

Data finalització de la oferta:
29/11/2021

Durada i tipus de contracte:
El contracte serà temporal per cobrir un període de baixa per paternitat i excedència d’aproximadament 12 mesos, amb un període de prova de dos mesos

Ubicació:
Barcelona, a l'oficina d'Amnistia Internacional Catalunya

Salari:
S'ofereix una remuneració bruta anual de 38.765,86 euros

Més informació:
La incorporació al lloc de treball serà el febrer 2022