Taulell

Responsable d’Innovació Socioeconòmica a Barcelona Activa

Barcelona Activa

Barcelona Activa és una societat mercantil pública integrada a l’àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona que té la missió d’impulsar la política econòmica i el desenvolupament local per promoure la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona a través del foment de l’ocupació, l’impuls de l’emprenedoria i el suport a les empreses, responent a les diferents necessitats de les persones en el seu territori i des de la perspectiva de l’economia plural, que inclou, l’Economia Social i la Solidària. Així com potenciar l’apoderament de la ciutadania i el reequilibri entre territoris per assolir un model just de desenvolupament econòmic i de creació, manteniment i repartiment de l’ocupació. Tota l’activitat de Barcelona Activa es realitza al voltant d’aquests quatre valors: – Igualtat d’oportunitats i progrés social. Promoure el desenvolupament d’un model just de creació, manteniment i repartiment de l’ocupació, que apoderi a la ciutadania, incorpori la perspectiva de gènere i de diversitat en tots els àmbits organitzatius i de forma transversal i afavoreixi el reequilibri entre territoris. – Cooperació dins l’organització i amb d’altres. Impulsar internament i externament la cooperació i la professionalitat de les persones treballadores a través de la millora contínua, avançant cap a l’excel·lència de les seves competències i del desenvolupament del seu talent, tot fomentant formes de treball en equip, col·laboratives, transversals i participatives que afavoreixin el benestar laboral i de la ciutadania. – Economia social i sostenible al servei de les persones. Potenciar un model d’Economia Social i Solidària, on la pluralitat de sectors socials, l’emprenedoria col·lectiva i la innovació social, generin un desenvolupament econòmic més just, present en tots i cadascun dels territoris. – Esperit de servei públic i ètica professional i personal. Impulsar uns serveis públics que avancin cap a una major coordinació de l’ecosistema públic, privat i comunitari on les bones pràctiques, la transparència, l’ètica professional i personal i la virtut pública, com a concreció pràctica d’uns determinats valors, siguin les bases que consolidin el bon govern i l’orientació a la ciutadania.

Descripció de la oferta

Missió del lloc de treball

Planificar i organitzar l’activitat, amb l’objectiu que es pugui executar el pla d’actuació definit i plantejat, creant els instruments necessaris de planificació, seguiment i avaluació i donant suport a l’equip tècnic per a l’òptim desenvolupament del seu encàrrec.

Facilitar i participar del bon clima laboral.

Ocupar-se de la transversalitat interna així com d’assumir tasques de representació externa si s’escau.

Responsabilitats

 • Dissenyar, desplegar i coordinar serveis, programes i accions innovadores, explorant i generant nous formats i recursos per a l’impuls i consolidació de la Innovació Socioeconòmica i l’ESS a la ciutat.
 • Planificar, dissenyar i coordinar l’activitat d’InnoBA com a Centre de Referència en Innovació Socioeconòmica i ESS a la ciutat, generant i participant en espais de relació amb l’Ecosistema que així ho facilitin.
 • Dissenyar i desplegar instruments i recursos per a la mirada global de serveis i programes, en l’àmbit de la innovació socioeconòmica.
 • Planificar, gestionar, fer seguiment i avaluar pressupostos per dimensionar i dissenyar recursos i serveis.
 • Dissenyar i sistematitzar dades per al recull i avaluació de l’activitat d la Direcció, i el seu impacte, tant qualitatives com quantitatives.
 • Coordinar elaboració de materials, informes i memòries recull, de l’activitat realitzada
 • Coordinar la presencia de l’activitat de la Direcció d’Innovació Socioeconòmica en mitjans i webs corporatives, per garantir la seva difusió i inscripció.
 • Coordinar l’equip tècnic que correspongui, per a la gestió i implementació de l’activitat innovadora, de la formació i del treball amb la comunitat
 • Coordinar-se i facilitar el treball transversal amb altres Direccions de Barcelona Activa, donant cobertura a l’equip tècnic.
 • Participar de forma activa als espais de coordinació i relació d’equip de la Direcció
 • Participar en jornades i esdeveniments, representant, si s’escau, a la Direcció d’Innovació Socioeconòmica i a Barcelona Activa, a nivell local, nacional i internacionalment.
 • Participar, en tant que Barcelona Activa, en els espais i grups de treball que es generin, per l’impuls i seguiment en matèria d’Innovació Socioeconòmica, a l’Ajuntament de Barcelona.
 • Coordinar altres projectes o programes de caire variable o conjuntural que impulsi la Direcció

Adjuntem informació addicional d’aquest procés de selecció

Informació addicional de Responsable Innovació Socioeconòmica

Requisits

Titulació

Grau universitari en la branca de les Ciències Socials i Jurídiques, preferentment en Ciències Polítiques, Sociologia, Psicologia, Ciències Econòmiques i Empresarials i/o Dret.

Formació addicional

Es valorarà formació addicional en economia social i solidaria, i/o en direcció de projectes, programes i/o entitats.

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català i castellà i anglès.

Experiència

Imprescindible 4 anys d’experiència laboral en disseny i gestió de projectes.

Imprescindible experiència laboral en lideratge d’equips

Es podrà valorar experiència en programes d’innovació socioeconòmica i ESS.

Tipus d’oferta:
treball

Cooperativa:
Barcelona Activa

Data publicació:
25/10/2022

Data finalització de la oferta:
30/10/2022

Durada i tipus de contracte:
Jornada completa. Contracte indefinit

Ubicació:
Barcelona

Salari:
Grup professional I; nivell salarial 2; 49.390,04 € bruts anuals

Més informació: