Taulell

Responsable economico-financera a Rezero

Rezero – Fundació per la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, organització referent impulsora d’accions i polítiques transformadores de prevenció de residus a través del treball en xarxa amb els agents socials i econòmics precisa incorporar un/una responsable econòmic i financer.

Funcions :
-Col·laborar en la formulació i posterior seguiment de l’execució del pressupost anual de l’entitat.
-Gestió econòmica dels projectes de l’entitat.
-Supervisió dels contractes, seguiment de cobraments, pagaments i facturació.
-Supervisió de les subvencions (formulació, seguiment i justificacions).
-Seguiment dels convenis de col·laboració i patrocinis.
-Suport en la redacció i presentació de noves fonts de finançament, elaboració de plans de recaptació de fons i noves propostes.
-Gestió dels acords i convenis amb proveïdors.
-Relacions amb entitats financeres i gestió de productes financers.
-Redacció d’informes econòmics.

Perfil requerit:
-Formació en l’àmbit de l’economia que capaciti per a les funcions del lloc de treball.
-Experiència prèvia en el desenvolupament de les tasques requerides.
-Es valorarà experiència en comptabilitat i informes financers.
-Desitjable experiència prèvia en gestió d’ajuts i subvencions tant nacionals com europeus.
-Compromís amb la rigorositat, l’eficiència i un alt nivell de treball.
-Actitud positiva i proactiva, autonomia i capacitat de resolució de problemes.
-Domini paquet Office (Word, Excel, Acess) i LibreOffice (Writer, Calc)
-Domini del català i del castellà tant a nivell oral com escrit. Es valorarà coneixements d’anglès o altres idiomes.

Interessats/ades enviar currículum i carta de motivació a: administracio@rezero.cat

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Rezero

Data publicació:
05/07/2022

Data finalització de la oferta:
15/07/2022

Durada i tipus de contracte:
Jornada entre 25 i 40 hores setmanals de dilluns a divendres - Contracte de 6 mesos de durada (orientat a indefinit)

Ubicació:
Ubicació: Barcelona

Salari:

Més informació:
Integració a un equip de treball jove i dinàmic. Sistema mixt de treball presencial i teletreball dos dies a la setmana