Taulell

Responsable en gestió i administració de Nusos cooperativa

Nusos som una cooperativa de treball associat d’iniciativa social, ens dediquem des del 2003 a promoure la cultura científica i de la sostenibilitat com a eina de transformació social. Actuem des de la participació, la comunicació, la formació i l’acompanyament, l’assessorament i l’educació. En aquest moment iniciem un procés de selecció per cobrir una plaça d’administratiu/va a l’equip.

Perfil de la persona candidata

 • Cicle formatiu de grau superior: preferentment Administració i Finances.
 • Experiència en l’àmbit comptable/fiscal i laboral.
 • Domini de català i castellà, tant oral com escrit.
 • Capacitat organitzativa i planificació del treball.
 • Capacitat de treball cooperatiu.
 • Capacitat de treball en equip i de treball autònom.
 • Capacitat de comunicació i empatia.
 • Capacitat de gestió de conflictes.

Es valorarà:

 • Coneixement del conveni del lleure educatiu.
 •  Coneixements d’administració comptable.
 •  Domini dels fulls de càlcul.
 •  Experiència en justificació de subvencions.
 •  Experiència i/o vinculació amb:
  o El món cooperatiu i/o de l’economia social i solidària
  o Voluntariat i moviments socials
  o Educació en temps de lleure

Descripció de les funcions del lloc de treball

Conjunt de tasques de gestió administrativa, laboral i financera necessàries per al correcte funcionament de la cooperativa, que principalment consisteix en:

Comptable i fiscal:

 • Gestió de la comptabilitat de la cooperativa. Registre de despeses i ingressos. Llistats trimestrals de liquidació d’impostos.
 •  Seguiment de caixa i comptes bancaris. Previsió de tresoreria.
 • Facturació electrònica administracions públiques.
 • Control de les notificacions electròniques de l’Agència Tributària.
 • Elaboració i organització de la documentació administrativa i laboral per a la justificació de subvencions
 • Suport en el seguiment econòmic de la cooperativa.

Laboral i RRHH:

 • Càlcul mensual de la relació de sous. Registre de nòmines i seguiment contractació de personal. Baixes mèdiques, permisos…
 • Control i registre del còmput mensual d’hores treballades.
 • Suport en la selecció i contractació de personal.
 • Gestions referents al pla de Riscos Laborals de la cooperativa.
 • Control de les notificacions electròniques de la Seguretat Social.

Tasques generals d’administració:

 • Coordinació amb la gestoria: comptabilitat, fiscal i laboral.
 • Suport administratiu als projectes de la cooperativa.
 • Atenció directa al públic de forma presencial, telefònica i via e-mail.
 • Suport en la gestió de licitacions i subvencions.
 • Gestió del correu electrònic corporatiu.
 • Manteniment de l’arxiu en paper i digital i del material d’oficina.
 • Actualització del Registre Electrònic de Licitadors (RELI).

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Nusos cooperativa

Data publicació:
20/03/2023

Data finalització de la oferta:
14/04/2023

Durada i tipus de contracte:
Jornada de 30h setmanals en horari de matins. Data prevista d’incorporació: 11 d’abril de 2023.

Ubicació:
Barcelona

Salari:
Sou brut anual segons conveni entre 13480€/any i 15000€/any a 30h/setmanals.

Més informació:
Els candidats interessats podran fer arribar el seu CV a nusos@nusos.coop i omplir l'enquesta fins el dia 26 de març.