Taulell

Selecció d’un/a responsable en gestió i administració de Nusos cooperativa

Nusos som una cooperativa de treball associat d’iniciativa social, ens
dediquem des del 2003 a promoure la cultura científica i de la sostenibilitat com a eina de transformació social. Actuem des de la
participació, la comunicació, la formació i l’acompanyament, l’assessorament i l’educació. En aquest moment iniciem un procés de selecció per cobrir una plaça d’administratiu/va a l’equip.

Perfil de la persona candidata

 • Cicle formatiu de grau superior: preferentment Administració i
  Finances.
 • Experiència en l’àmbit comptable/fiscal i laboral.
 • Competències i habilitats comunicatives
 • Domini de català i castellà, tant oral com escrit
 • Capacitat organitzativa i planificació del treball
 •  Capacitat de treball cooperatiu.

  Es valorarà:

 • Titulació universitària de grau en administració i direcció
  d’empreses.
 • Coneixement del conveni del lleure educatiu.
 •  Coneixements d’administració comptable
 •  Domini dels fulls de càlcul.
 •  Bon nivell de català.
 •  Experiència i/o vinculació amb:
  o El món cooperatiu i/o de l’economia social i solidària
  o Voluntariat i moviments socials
  o Educació en temps de lleure

  Descripció de les funcions del lloc de treball

 • Conjunt de tasques de gestió administrativa, laboral i financera
  necessàries per al correcte funcionament de la cooperativa, que
  principalment consisteix en:
  Comptable i fiscal:
   Gestió de la comptabilitat de la cooperativa. Registre de
  despeses i ingressos. Llistats trimestrals de liquidació d’impostos.
   Seguiment de caixa i comptes bancaris. Previsió de tresoreria.
   Facturació electrònica administracions públiques.
   Control de les notificacions electròniques de l’Agència
  Tributària.

  Laboral i RRHH:
   Càlcul mensual de la relació de sous. Registre de nòmines i
  seguiment contractació de personal. Baixes mèdiques, permisos…
   Control i registre del còmput mensual d’hores treballades.
   Suport en la selecció de personal.
   Gestions referents al pla de Riscos Laborals de la cooperativa.
   Control de les notificacions electròniques de la Seguretat
  Social.

  Tasques generals d’administració:
   Coordinació amb la gestoria: comptabilitat, fiscal i laboral.
   Suport administratiu als projectes de la cooperativa.
   Atenció directa al públic de forma presencial, telefònica i via
  e-mail
   Suport en la gestió de licitacions i subvencions
   Gestió del correu electrònic corporatiu.
   Manteniment de l’arxiu en paper i digital i del material
  d’oficina.
   Actualització del Registre Electrònic de Licitadors (RELI).

Procés de selecció
Els candidats interessats podran fer arribar el seu CV i una carta de
presentació a nusos@nusos.coop fins el dia 10 de juny.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Nusos cooperativa

Data publicació:
03/06/2021

Data finalització de la oferta:
11/06/2021

Durada i tipus de contracte:
Jornada de 20h setmanals en horari de matins. Categoria d’oficial administratiu,

Ubicació:
Barcelona

Salari:
sou brut anual segons conveni.

Més informació:
Data prevista d’incorporació: 15 de juny