Taulell

Som Mobilitat busca una persona per a la gestió interna i suport a l’activitat

TASQUES I FUNCIONS A REALITZAR

• Suport administratiu en la gestió comptable
• Suport a la facturació / elaboració de pressupostos / cobraments
• Suport administratiu en la gestió comptable i seguiment de subvencions
• Coordinació de l’arxiu del departament
• Gestió estocs de materials d’oficina, comunicatius i tècnics
• Tasques d’atenció i gestió telefònica
• Registre, seguiment i entrega de la documentació i correspondència d’entrada i sortida de Som Mobilitat
• Tasques de secretari/a i suport administratiu als àmbit operatius de Som Mobilitat
• Altres funcions de suport a l’activitat general de la cooperativa que se li puguin encarregar

REQUISITS DELS CANDIDATS. Puntuació

FORMACIÓ 20 punts
• Formació professional branca administrativa o similar
• Informàtica a nivell ERP (llenguatge odoo)
• Parlar i escriure correctament català, castellà i anglès
• Altres cursos relacionats amb el lloc de treball

EXPERIÈNCIES I CONEIXEMENTS 50 punts
• Imprescindible coneixements i experiència en tasques administratives de comptabilitat i gestió pressupostària
• Experiència en la tramitació administrativa
• Imprescindible coneixements avançats i experiència en els aplicatius Excel i Word i en l’ús d’ERP (llenguatge odoo)
• Es valorarà altra experiència i coneixements en les tasques relacionades amb el lloc de treball

APTITUDS I HABILITATS 20 punts
• Responsabilitat per treballar de forma autònoma i constant
• Ordenat/da, rigorós/a i metòdic/a
• Iniciativa i amb predisposició
• Flexibilitat i capacitat de resolució d’imprevistos
• Capacitat de comunicació i facilitat de tracte amb el públic
• Disponibilitat per participar en d’altres àmbits de la cooperativa

EXPERIÈNCIA I CONEIXEMENT EN D’ALTRES CAMPS ESTRATÈGICS DE LA
COOPERATIVA 10 punts
• Participació en l’àmbit de la comunicació
• Participació en l’àmbit de la gestió operativa
• Participació en l’impuls de millores i creació de processos

– Categoria laboral ADMINISTRATIU
– Imprescindible Carnet de conduir

ENVIAMENT DE CANDIDATURES: a través d’aquest formulari 

PROCÉS DE SELECCIÓ
• Es realitzarà una prova d’aptitud lingüística en anglès
• Es realitzarà una prova de coneixement en eines ofimàtiques
• Es realitzarà un mínim d’una entrevista presencial
• Es valorarà adjuntar contactes on poder demanar referències del candidat/a

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Som Mobilitat

Data publicació:
29/06/2021

Data finalització de la oferta:
07/07/2021

Durada i tipus de contracte:
Mitja jornada (20 hores setmanals).

Ubicació:
La ubicació del lloc de treball serà la seu de Som Mobilitat a Mataró (possibilitat de realitzar el 50% de la jornada en teletreball)

Salari:
Sou brut mensual segons escala salarial de Som Mobilitat.

Més informació:
3 mesos de prova. Contracte Indefinit. Data prevista d’incorporació: setembre 2021