Taulell

Tècnic/a d’administració a Calidoscoop

Ets una persona que t’agrada gestionar projectes d’economia social i solidària? Vols contribuir en el desenvolupament i l’administració d’un projecte cooperatiu? Aquesta oferta és per a tu!

Calidoscoop som una consultora socioempresarial que des del 2012 acompanyem persones, projectes, organitzacions i institucions, amb l’objectiu de millorar i fer créixer l’economia social i cooperativa, promovent un desenvolupament local harmònic, socialment més just, més cohesionat i més sostenible, econòmicament i ambientalment.

MISSIÓ I FUNCIONS A DESENVOLUPAR EN EL LLOC DE TREBALL
Donar suport administratiu en l’execució, seguiment i justificació de projectes en el marc de l’economia social, l’emprenedoria i el cooperativisme en el territori. Així mateix donar suport en la gestió administrativa de la cooperativa en coordinació amb la responsable econòmica de l’empresa i amb la gestoria.

Funcions
− Suport administratiu en l’execució de projectes. Seguiment del cicle de projectes – identificació, preparació i presentació de documentació, gestió de les accions vinculades, avaluació i justificació tècnica‐, coordinació amb els agents implicats, etc.).
− Gestió econòmica de projectes. Seguiment i control econòmic, justificació econòmica i preparació auditoria.
− Suport administratiu en la gestió econòmica de l’empresa
− Desenvolupament de tasques administratives, organitzatives i logístiques de l’entitat. Arxiu, documentació, registres, programari, local, agenda, etc.
− Suport a la comunicació de la cooperativa
− Coordinació amb la resta de l’equip de Calidoscoop

QUIN PERFIL BUSQUEM?

Requisits

− Formació reglada en l’àmbit de la gestió i l’administració econòmica: títol acadèmic Grau Mig o Superior en Administració o formació universitària en ADE, Ciències empresarials, Econòmiques
− Català i castellà parlats i escrits
− Nivell alt en l’ús de programari de presentació, de gestió de dades (especialment fulls de càlcul), correu electrònic i eines de treball telemàtiques (videoconferències, documents col∙laboratius, etc.).

Experiència
− Experiència mínima de 3 anys i contrastada en les funcions descrites. Especialment en la gestió administrativa de programes subvencionats.

Competències clau
− Capacitat organitzativa i de planificació
− Proactivitat i capacitat resolutiva
− Treball en equip
− Habilitats relacionals i comunicatives
− Adaptabilitat a l’entorn i a les necessitats dels projectes

Altres coneixements i experiència desitjables
− Economia social i solidària i cooperativisme
− Gestió de projectes, especialment en la conceptualització, pressupost i justificació de projectes subvencionables
− Gestió financera
− Perspectiva de gènere
− Anglès, com a mínim comprensió escrita

PROCÉS DE SELECCIÓ
Les persones interessades poden fer arribar el seu CV i una carta motivant la seva candidatura a seleccio@calidoscoop.coop fins el 10 de febrer de 2023.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Calidoscoop

Data publicació:
24/01/2023

Data finalització de la oferta:
10/02/2023

Durada i tipus de contracte:
Contracte indefinit, amb període de prova de 2 mesos. Jornada de 25 hores amb horari flexible de dilluns a divendres

Ubicació:
Lloc de treball: Barcelona. Model de treball híbrid (presencial i virtual)

Salari:
Salari: 1.034€ bruts mensuals (12 pagues)

Més informació:
Incorporació prevista per l’1/03/2023