Taulell

TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES

FETS-Finançament Ètic i Solidari és una entitat de segon nivell formada per 33 entitats sòcies del món de les finances ètiques, l’economia social i solidària, l’educació, la solidaritat internacional i l’acció social que des de l’any 1999 promou les finances ètiques. Les principals línies d’actuació de FETS són l’educació, la formació i la divulgació de les finances ètiques i solidàries, així com l’anàlisi i l’impuls d’eines per potenciar les finances i les assegurances ètiques a través de l’Observatori.

Busquem una persona encarregada de gestió financera i administrativa de l’entitat i dels projectes (subvencions públiques, especialment).

FUNCIONS

● Seguiment econòmic dels projectes: control de l’execució, preparació de la documentació relacionada per als informes de justificació econòmica.
● Gestió comptable de l’entitat.
● Identificació de fonts de finançament públiques o privades.
● Gestió econòmica de l’entitat: pressupostos anuals i seguiment periòdic, plans de tresoreria, gestió de factures (elaboració i pagaments), quotes i gestió bancària.
● Preparació de l’auditoria anual de l’entitat i coordinació de les auditories dels projectes subvencionats (amb l’empresa auditora).
● Redacció de convenis i contractes de serveis externs i de col·laboració de FETS.
● Realització de tasques administratives: documentació, registres, gestió de l’arxiu digital i en paper.
● Suport en l’organització de les activitats de FETS.

REQUISITS

● Formació reglada en l’àmbit de la gestió i l’administració econòmica: títol acadèmic Grau Mig o Superior en Administració o formació universitària en ADE, Ciències empresarials, Econòmiques
● Experiència mínima de 3 anys i contrastada en les funcions descrites.
● Coneixement de la normativa per la justificació de subvencions i experiència acreditada.
● Català i castellà parlats i escrits correctament.
● Nivell alt en l’ús de programari de presentació, de gestió de dades (especialment fulls de càlcul), correu electrònic i eines de treball telemàtiques.
● Coneixement del programa comptable A3 Asesor.

COMPETÈNCIES

● Anàlisi i resolució de problemes.
● Iniciativa i autonomia.
● Organització i planificació.
● Treball en equip.

ES VALORARÀ

● L’experiència prèvia en entitats de l’economia social i solidària.
● El compromís amb els drets humans i la justícia global.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
FETS

Data publicació:
22/06/2023

Data finalització de la oferta:
09/07/2023

Durada i tipus de contracte:
Contracte indefinit amb 4 mesos de prova. 30 hores setmanals, amb model de treball híbrid (presencial i virtual), a acordar segons necessitats i disponibilitats. Incorporació prevista: setembre de 2023

Ubicació:
Barcelona

Salari:
Salari brut anual (categoria tècnic/a): entre 20.000€ i 23.000€

Més informació:
Podeu enviar currículum i carta de motivació a laboral@fets.org fins al 9 de juliol. Contactarem amb les candidates pre-seleccionades per fer una entrevista