Taulell

Tècnic/a d’administració i finances

L’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) és una associació sense afany de lucre creada al 1983 que té com a propòsit ser un centre d’estudi i reflexió de referència per la generació d’eines i propostes que permetin avançar en la realització efectiva dels drets humans, a escala local, nacional i internacional. L’actual pla estratègic de l’entitat per als anys 2022-2026 defineix 5 eixos estratègics a través dels quals l’IDHC vol concretar aquest propòsit: la formació, la recerca, la incidència política, la comunicació i el desenvolupament organitzatiu.

Descripció de l’oferta de feina
Busquem una persona que pugui donar suport en totes les tasques administratives i financeres derivades de la gestió de projectes (subvencions públiques especialment) i del propi funcionament de l’entitat. Sota la supervisió de la direcció, les funcions i tasques del/ de la tècnic/a d’administració i finances seran:
– Fer el seguiment econòmic de projectes: controlar el grau d’execució i preparar la documentació pertinent per a fer-ho.
– Preparar informes de justificació econòmica i la documentació justificativa.
– Donar suport a la preparació de documentació de gestió econòmica: pressupostos anuals, plans de tresoreria, etc.
– Gestió d’arxiu : organització i classificació de documentació en paper i en format digital.
– Preparació de l’auditoria anual de l’entitat i coordinació amb l’empresa auditora.
– Suport en la preparació d’auditories de projectes.
– Coordinació amb el comptable extern per al seguiment de la gestió comptable.
– Redacció de contractes i convenis de serveis, de col·laboració, etc.
– Tasques administratives relacionades amb el funcionament de l’entitat: presentació de documents als registres pertinents, gestió de certificats digitals, …
– Cerca de pressupostos per a diversos tipus de serveis.
– Suport en l’organització d’aspectes logístics d’activitats de l’IDHC: cerca d’espais, d’allotjament, de viatges,…
– Donar suport a altres tasques que realitzi l’equip.

Requisits
– Titulació universitària en l’àmbit de la gestió i l’administració econòmica i financera.
– Experiència de mínim 3 anys en posicions similars.
– Coneixement de la normativa per la justificació de subvencions i experiència acreditada
específicament en això.
– Castellà i català parlats i escrits.
– Anglès: com a mínim comprensió escrita.
– Coneixements d’ofimàtica, especialment d’excel (nivell expert).

Competències buscades
– Anàlisi i resolució de problemes.
– Iniciativa i autonomia.
– Organització i planificació.
– Treball en equip.

Es valorarà
– L’experiència prèvia en entitats del tercer sector.
– El compromís amb els drets humans i la justícia global.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
IDHC

Data publicació:
11/01/2023

Data finalització de la oferta:
31/01/2023

Durada i tipus de contracte:
Contracte indefinit amb 4 mesos de prova. 20 hores setmanals, a realitzar amb flexibilitat. Es podrà combinar el treball presencial amb el teletreball, amb un matí de treball a l’oficina que serà fixe.

Ubicació:
Barcelona

Salari:
1.068 euros bruts mensuals (12.816 bruts anuals), en 12 pagues.

Més informació:
Enviar CV a institut@idhc.org abans del 31/01/23.