Taulell

Tècnic/a de projectes i finançament a Espigoladors

La Fundació Espigoladors és una entitat sense ànim de lucre que forma part del teixit d’organitzacions del sector de l’agroecologia i emprenedoria social del sector alimentari de Catalunya. Va ser fundada el 2014 proposant un model per combatre el malbaratament i les pèrdues d’aliments de manera inclusiva, innovadora i sostenible amb una incidència clau a tots els actors de la cadena alimentària, des del camp a la taula, i un marcat caràcter transformador a nivell social, ambiental, polític i econòmic.

La seva missió principal és contribuir a la lluita contra les pèrdues i el malbaratament alimentaris, i garantir el dret a una alimentació saludable i a oportunitats d’ocupació a col·lectius que es troben en situacions de vulnerabilitat.

Actualment treballem en projectes d’àmbit català, espanyol i europeu. A nivell europeu: projectes Horizon Europe com el FOLOU i el CULTIVATE, un European Social Fund Plus que comença al setembre del 2023 SOULFOOD; a nivell espanyol: un projecte “de innovación de interés general por Grupos Operativos” PDApp; i a nivell català diferents projectes finançats per programes de la Generalitat, diputacions o municipis a través de subvencions o licitacions.
Busquem una persona tècnica de projectes i finançament que s’incorpori a l’equip per donar suport a les diferents àrees de l’entitat en la gestió econòmica, gestió tècnica i justificació de subvencions, així com en la cerca de noves possibilitats de finançament. Si tens experiència en gestió de subvencions i vols unir-te a un equip jove, multidisciplinar i proactiu, mira els detalls a continuació.

Funcions
• Coordinar-se amb els caps d’àrea i direcció per al dimensionament pressupostari dels diferents projectes, així com per a l’execució pressupostària dels mateixos, un cop rebut el finançament.
• Tramitar les convocatòries de subvencions, licitacions, contractes o concursos tant públiques com privades.
• Realitzar el seguiment de les propostes presentades a fi de complir els requeriments dels finançadors públics i privats, així com resolució de requeriments, si s’escau.
• Justificar, a nivell econòmic, les subvencions/ ajuts atorgats: preparació dels justificants, càlculs, imputacions i interlocució amb institucions públiques/privades.
• Suport en la redacció i preparació de documents necessaris durant el cicle de gestió de les subvencions (requeriments, al·legacions, …)
• Cercar i identificar convocatòries d’institucions públiques/privades que s’adaptin als objectius i missió de la Fundació.
• Coordinar-se amb els caps d’àrea i direcció per a dissenyar i formular els projectes a presentar a institucions públiques/privades (disseny del projecte, formularis, memòria econòmica i tècnica i documentació a presentar).
• Coordinar-se amb els diferents equips de treball del desenvolupament de les memòries tècniques dels projectes desenvolupats (memòries tècniques i gestió de la documentació acreditativa).
• Gestionar la documentació: arxiu físic i digital relatiu al cicle de vida dels projectes.
• Mantenir una adequada comunicació amb els finançadors i altres agents col·laboradors dels projectes.

Perfil personal i professional
• Formació: Titulació de diplomatura o grau en Ciències polítiques i de l’administració, Ciència política i gestió pública, Economia, ADE o Empresarials, Sociologia, o similar.
• Experiència laboral mínima d’un any en posicions similars.
• Experiència requerida en convocatòries europees.
• Coneixement del funcionament d’organitzacions del tercer sector.
• Es valorarà formació complementària en captació i gestió de subvencions públiques i privades i/o normatives reguladores de subvencions a nivell europeu (fons social europeu), estatal, autonòmic i local.
• Idiomes: castellà, català i anglès (C1).

Competències
• Persona orientada a resultats
• Flexible i amb gran capacitat de treball en equip
• Organitzada, detallista i rigorosa en la seva acció diària
• Capacitat de redacció i síntesi
• Habilitats per a la relació interpersonal
• Capacitat per el multitasca
• Amb capacitat de treballar de forma autònoma
• Identificació amb els principis i valors del Tercer Sector

Vols formar part de l’equip?
Envia la teva candidatura a través d’aquest qüestionari
Envia’ns el teu CV i una carta de motivació en anglès a treball@espigoladors.com amb l’assumpte
FINANÇAMENT_NOMCOGNOM. Nombra els arxius fent servir CONGNOMS_NOM_CV i COGNOMS_NOM_
CARTA.

Per qualsevol dubte en el procediment, pots escriure a treball@espigoladors.com. Les candidatures que no segueixen el procediment establert quedaran descartades.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Espigoladors

Data publicació:
06/09/2023

Data finalització de la oferta:
13/09/2023

Durada i tipus de contracte:
Durada: Indefinida amb un període de prova. • Jornada: Completa (39 h/setmana). Flexibilitat horària. Disposem d’un horari flexible per promoure la conciliació de la vida laboral i familiar

Ubicació:
Les oficines d’Espigoladors, al Prat de Llobregat. Possibilitat de treball a distància

Salari:
Segons escala salarial de la Fundació i experiència del candidat/a. Entre 24.000 i 26.000

Més informació:
Incorporació: immediata una vegada finalitzat el procés de selecció. Previsió: octubre 2023.