Taulell

Tècnic/a de projectes i incidència política a Habicoop

Habicoop, Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya (FCHC), es constitueix el 1983 i és l’entitat que, d’acord amb allò que preveu la Llei de Cooperatives, representa, defensa i promou els interessos de les cooperatives d’habitatges de Catalunya, seguint els principis reconeguts per l’Aliança Cooperativa Internacional. Entre d’altres, té la funció de representació pública davant l’administració, la promoció del moviment cooperatiu, l’orientació i formació, la realització de serveis d’assessorament i assistència tècnica i jurídica, així com la realització d’estudis i publicacions.

El cooperativisme d’habitatge està experimentant importants canvis els darrers anys, han aparegut nous formats i desperta un creixent interès per part d’administracions públiques i ciutadania. D’altra banda, s’està configurant com un sector estratègic en el creixement del cooperativisme i l’economia social i solidària. És per això, que la federació també està impulsant una renovació de la seva activitat amb l’objectiu de prioritzar la lluita pel dret a un habitatge digne i accessible per a tothom i garantir la seva funció com a bé d’ús.

És en aquest context que la federació cerca un tècnic/a per donar un suport integral a la seva activitat i especialment per desenvolupar el seu pla de treball, amb les següents funcions:

● Suport als òrgans socials de la federació (consell rector i assemblea)
● Representació i interlocució en nom de la Federació i tasques d’incidència política i impúls de polítiques públiques.
● Gestió de projectes transversals i organització d’activitats de la federació.
● Suport a la secció d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i desenvolupament del seu pla de treball específic.
● Orientació i assessorament a cooperatives, grups, ciutadania i administracions públiques.
● Tasques de comunicació i difusió.

Perfil
● Formació, coneixements i/o experiència en l’àmbit del cooperativisme i economia social i solidària (marc normatiu, gestió cooperativa…).
● Coneixements en habitatge social i polítiques públiques en l’àmbit de l’habitatge.
● Coneixement del cooperativisme d’habitatge, i específicament de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.
● Alt nivell de redacció i comunicació en català. Es valorarà nivell d’anglès.
● Formació superior preferiblement en l’àmbit de les ciències socials o del món de l’habitatge.
● Habilitats informàtiques.
● Persona compromesa amb l’economia social i solidària, àmbit associatiu o moviments socials.
● Persona polivalent, motivada pel sector, autònoma, flexible, responsable, organitzada, amb capacitat de gestió i planificació, habilitats socials, alta capacitat de comunicació oral i treball en equip.
● Residència a comarques de Barcelona.

Envieu CV a info@habicoop.cat i ompliu aquest formulari fins el 20 de juny de 2023.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Habicoop

Data publicació:
31/05/2023

Data finalització de la oferta:
20/06/2023

Durada i tipus de contracte:
Contracte laboral de 37,5h

Ubicació:
Lloc de treball a la seu d’Habicoop (Carrer de Premià, 15 Barcelona), amb possibilitat parcial de teletreball.

Salari:
Retribució bruta anual de 31.800€

Més informació:
Incorporació prevista el 1 de setembre de 2023