Taulell

TÈCNIC/A DE PROSPECCIÓ

LA FUNDACIÓ PACO PUERTO BUSCA TÈCNIC/A DE PROSPECCIÓ

FUNCIONS

 • Desenvolupar les accions de prospecció i d’anàlisi del mercat de treball local.

 • Identificar i elaborar perfils demandats pel teixit empresarial vinculats a diferents sectors.

 • Conèixer les ofertes i recursos d’ocupació en empreses i/o administracions en el territori d’actuació.

 • Identificar i captar les persones usuàries potencials mitjançant l’explotació de dades, la coordinació entre les diferents federacions del sindicat CCOO, i altres inputs externs.

 • Dissenyar i impulsar trobades en coordinació amb les diferents federacions i territoris del sindicat CCOO i altres persones de la FPP que puguin aportar un valor afegit, dirigides a informar sobre les diferents possibilitats del servei d’orientació.

 • Coordinar-se amb els tècnics i tècniques d’orientació.

 • Elaborar la documentació tècnica.

 • Realitzar les accions de seguiment i avaluació del procés de captació.

REQUISITS

Formació:

Grau universitari:

Formació universitària preferentment sociologia, psicologia, pedagogia o vinculada a l’àmbit de les ciències socials.

Formació complementària

 • Formació complementària en àmbits relacionats amb formació subvencionada, orientació i assessorament en l’acreditació de competències.

 • Coneixements de plataformes d’aula virtual (Teams, Zoom, …) i Moodle

 • Coneixement d’informàtica a nivell usuari, eines Google (formularis, Drive, etc.).

Experiència:

 • Experiència prèvia en la gestió de programes de prospecció i inserció laboral desenvolupant accions de prospecció i d’anàlisi del mercat de treball local, identificant i elaborant perfils, coneixent les ofertes i recursos d’ocupació del territori d’actuació, identificant i captant usuaris i usuàries potencials, informant i donant atenció personalitzada i individualitzada o col·lectiva a les persones usuàries, elaborant documentació tècnica i realitzant accions de seguiment i avaluació del procés de captació.

Competències

 • Iniciativa

 • Treball en equip

 • Capacitat d’organització

 • Orientació al client

 • Comunicació

 • Orientació a objectius

 • Capacitat d’anàlisi

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Fundació Paco Puerto

Data publicació:
19/01/2023

Data finalització de la oferta:
25/01/2023

Durada i tipus de contracte:
Contracte indefinit Període de prova de dos mesos. Jornada completa i partida (1.666 hores anuals). Horari de treball de dilluns a dijous de 9h-14h i de 15h-18h i divendres de 8h-15h.

Ubicació:
Via Laietana (Barcelona). Flexibilitat per desplaçar-se per tota la província.

Salari:
Personal extern: Grup professional fins a superar el període d’adaptació de 15 mesos: Grup professional: Grup 4 nivell 1 Nivell retributiu: 25.644,64 euros bruts anuals Grup professional consolidat: Grup professional: Grup 3 nivell 2 Nivell retributiu: 28.844,53 euros bruts anuals

Més informació:
Les sol·licituds per participar a la convocatòria s’han d’adreçar per correu electrònic a: Fundació Paco Puerto - Referència: tècnic/a de prospecció Correu electrònic: masensio@ccoo.cat