Taulell

TÈCNIC/A DE PUBLICITAT, PATROCINIS i FUNDRAISING

CRÍTIC és un mitjà de comunicació especialitzat en periodisme d’investigació, impulsat per la cooperativa de periodistes Crític, SCCL. El nostre principal canal comunicatiu és el web www.elcritic.cat, on publiquem reportatges d’investigació, entrevistes en profunditat, articles d’opinió i anàlisi sobre aspectes de l’actualitat política, econòmica o social.

A CRÍTIC busquem una persona per integrar-la en l’àrea comercial i de projectes de la cooperativa a partir del darrer trimestre de 2023. Busquem un perfil especialitzat en la recerca de publicitat, patrocinis i fundraising. Valorarem l’experiència de les persones candidates en aquest camp i també les habilitats en comunicació interpersonal, els seu coneixement i contactes en el món social català, i la capacitat de treball i relació amb l’equip de CRÍTIC i d’identificació amb la filosofia del mitjà.

Funcions del lloc de treball
● Tècnic responsable de l’àrea comercial i publicitat del mitjà.
● Recerca activa de publicitat, patrocinis i contingut elaborat amb el suport de empreses i entitats col·laboradores.
● Integrar-se en l’àrea de projectes per a buscar entitats i empreses per finançar CRÍTIC.
● Formar part i participar activament en les reunions d’equip de Crític i de l’àrea de projectes de la cooperativa.
● Reunions i trobades per fer conèixer Crític amb potencials clients: empreses, institucions, cooperatives i entitats de l’economia social i solidària, associacions i fundacions, ONG…
● Redacció i presentació de projectes a possibles socis i col·laboradors.
● Contacte i coordinació amb agències de mitjans, en especial per a les campanyes de publicitat institucional.

Perfil de la persona candidata
● Experiència en l’àmbit comercial i de recerca de publicitat en el sector dels mitjans de comunicació.
● Coneixement de l’àmbit de la comunicació i, en concret, de la filosofia i ètica dels mitjans de comunicació independents.
● Experiència en el món de l’economia social, el cooperativisme i el tercer sector.
● Experiència en l’àmbit del fundraising i la recerca de finançament.
● Experiència en producció i gestió de projectes. Proactivitat a l’hora de liderar la recerca de potencials clients i socis.
● Domini del català i castellà.
● Autonomia, capacitat d’adaptació, empatia i habilitats interpersonals.

Es valorarà
● Capacitat organitzativa, proactiva i de planificació.
● Coneixement i contactes en el món social i cooperativista català.
● Flexibilitat i agilitat per a gestionar diferents projectes.
● Habilitats per treballar en equip.
● Motivació en formar part d’un projecte cooperatiu i de l’economia social i solidària.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Crític

Data publicació:
26/07/2023

Data finalització de la oferta:
08/09/2023

Durada i tipus de contracte:
Contracte laboral a temps parcial amb període de prova d’un mes. Jornada de 25 hores, preferentment matinal. Possibilitat de teletreballar fins a un màxim de dues jornades laborals a la setmana. Data prevista d’incorporació: octubre 2023.

Ubicació:
Casp 43, Barcelona

Salari:
Remuneració segons conveni de la premsa diària + incentius en relació al volum de publicitat i projectes assolits. Entre 13.000 i 13.500 € bruts anuals (per una jornada de 25 hores a la setmana).

Més informació:
Enviar la següent informació a info@elcritic.catposant “Oferta comercial i publicitat” en l’assumpte del correu. Currículum vitae. Carta de motivació.