Taulell

Tècnic/a d’economia social i solidària a CS CONC – Secretaria de Noves Realitats del Treball, Territori i Migracions

Funcions

 • Implementar el Pla de comunicació d’Economia Social i Solidària, tasques i eines de difusió.

 • Gestionar, actualitzar i dinamitzar les bases, guies o qualsevol repositori d’informacions sobre entitats i projectes d’economia social i solidària.

 • Dissenyar actuacions de consum responsable.

 • Participar i dinamitzar taules i grups de treball amb empreses i entitats d’economia social i solidària. Generar xarxa de col·laboració per aprofitar sinergies.

 • Realitzar, sempre que sigui necessari, atencions a entitats i projectes en fase de creació d’economia social i solidària.

 • Col·laborar en la realització d’altres actuacions impulsades per la secretaria en l’àmbit de l’economia social.

 • Elaborar i preparar projectes per cercar finançament extern.

 • I, en general, d’altres de caràcter similar que li siguin encomanades.

Formació que es valorarà

 • Nivell acadèmic: formació professional de grau superior o grau universitari, preferentment en l’àrea social.

Formació complementària i coneixements

 1. Formació especialitzada en l’àmbit de l’economia i la innovació social, la gestió d’organitzacions no lucratives, el cooperativisme, el consum responsable, les xarxes d’economia social…

 2. Català nivell alt.

 3. Domini d’eines col·laboratives i d’eines ofimàtiques.

Experiència: en processos i projectes en l’àmbit de la dinamització de xarxes de l’economia social i solidària, gestió de projectes, dinamització social i facilitació de grups, cooperativisme…

Competències

 • Empatia i capacitat d’establir relacions interpersonals
 • Organització i planificació

 • Treball en equip

 • Lideratge cooperatiu

 • Flexibilitat

 • Iniciativa

  Convocatòria 

Per participar a la convocatòria, cal inscriure’s a la web https://galileo.ccoo.cat/itgeis/jobsite i adjuntar-hi tant el CV actualitzat com una carta de motivació. El personal intern pot enviar el CV fent una petició d’enviament de documentació a l’apartat Peticions / Altres peticions. Si teniu algun problema per accedir al web o per adjuntar-hi el vostre CV, ho podeu comunicar a l’adreça electrònica rrhh@ccoo.cat – Referència: tècnic/a d’economia social i solidària.

Comissió de selecció

La Comissió de Selecció estarà constituïda, com a mínim, per:

Una persona de la Secretaria de Noves Realitats del Treball, Territori i Migracions.

Una persona del Departament de Gestió de Persones i Relacions Laborals.

Una persona en representació del Comitè d’Empresa de Via Laietana.

Tipus d’oferta:
treball

Cooperativa:
CS CONC - Secretaria de Noves Realitats del Treball, Territori i Migracions

Data publicació:
11/07/2022

Data finalització de la oferta:
18/07/2022

Durada i tipus de contracte:
Tipus de contracte: indefinit. Horari de treball: mitja jornada, de dilluns a divendres.

Ubicació:
Via Laietana.

Salari:
Retribució: Grup 3, nivell 2 : 27.737,79 euros bruts anuals. Grup 4: 24.660,67 euros bruts anuals.

Més informació:
Nivell professional: - Personal intern: grup 3, nivell 2. - Personal extern: inicialment grup 4 i, un cop superat el període d’adaptació de 15 mesos, passarà a grup 3, nivell 2.