Taulell

Tècnic/a especializada en dret cooperatiu a l’FCTC

Perfil professional necessari per dur a terme les tasques de suport i orientació en dret cooperatiu a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Els objectius del perfil són:

 • Gestionar els aspectes jurídics propis de la Federació.
 • Gestionar els programes de suport i orientació jurídica de la Federació a les seves cooperatives associades.

FUNCIONS – RESPONSABILITATS

 • Elaboració i redacció de document de posicionament de la Federació, en coordinació amb la comissió jurídica, al respecte de temes jurídics o legals, tals com propostes de modificacions legislatives o dictàmens. Especialment en la comissió de mercat de treball i polítiques socials del grup 3 del CTESC.
 • Responsable del programa de suport i orientació a les cooperatives federades en els àmbits jurídics, fiscals, laborals, societaris, subvencions, capitalitzacions, inscripcions i altres).
 • Redacció de circulars informatives sobre normativa legal i subvencions adreçades a cooperatives.
 • Relació amb les cooperatives en el procés informatiu de dissolució i liquidació i en gestió del destí del FEPC
 • Tràmits al Registre de Cooperatives (llibres d’actes assemblea, llibre actes del Consell Rector, modificacions estatutàries, altes i baixes, nomenament interventors de comptes, etc… )
 • Anàlisis, tractament d’informació  i elaboració d’escrits jurídics a les administracions pertinents.

FORMACIÓ – EXPERIÈNCIA

 • Llicenciatura/grau en DRET
 • Coneixement actualitzat en normativa jurídica, laboral i fiscal de les cooperatives de treball associat.
 • Coneixement sobre cooperativisme (realitat, estructura, funcionament, procés de constitució…)
 • 5 anys d’experiència en les funcions definides.
 • Idiomes: català i anglès (llegits, escrits i parlats)
 • Destresa i domini d’ofimàtica i habilitats digitals

HABILITATS – COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 • Pro activitat, creativitat i visió estratègica del cooperativisme.
 • Persona amb iniciativa i autonomia.
 • Bones habilitats comunicatives i de redacció.
 • Capacitat d’adaptació, d’anàlisi, d’organització i de planificació.
 • Capacitat d’aprenentatge i formació contínua.
 • Compromís i empatia.

Les persones interessades han d’enviar el currículum i una carta de motivació a susanna@cooperativestreball.coop, indicant a l’assumpte del missatge la referència 2024/02

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
FCTC

Data publicació:
22/05/2024

Data finalització de la oferta:
14/06/2024

Durada i tipus de contracte:
Contracte indefinit. Jornada completa (37 hores/setmana).

Ubicació:
Presencialitat a Barcelona combinable amb teletreball.

Salari:
Remuneració: 30.000 euros/anuals

Més informació:
Incorporació immediata.