Taulell

Tècnica de comunicació a CooperAcció

CooperAcció som una associació feminista de cooperació internacional que treballem a El Salvador, Colòmbia, Mali, Senegal i Europa. El nostre objectiu és contribuir, des d’una perspectiva feminista, a l’empoderament de les dones, lesbianes y trans, al ple exercici dels seus drets i a la consecució de l’equitat de gènere.

Les nostres àrees prioritàries de treball per 2019-2024 son:

* Vides lliures de violències i pau
* Autonomia dels cossos i sexualitats
* Economies per a la vida i ecofeminisme
* Enfortiment dels moviments de dones i feminismes

SELECCIONEM:  TÈCNICA DE COMUNICACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:

L’objectiu del lloc de treball és donar suport i desenvolupar els projectes i accions comunicatives de CooperAcció, vinculats als eixos de treball “Economies per la vida i ecofeminismes”, “Vida lliure de violències i pau” i “Autonomia dels cossos i sexualitats”.

Es requereix una feminista amb compromís amb els valors internacionalistes i solidaris de l’organització, així com amb experiència en coordinació de projectes i capacitat de treball en equip.

FUNCIONS I TASQUES:

La persona s’incorporarà a l’Àrea de Comunicació a la seu central a Barcelona. Haurà d’implementar les accions comunicatives, de sensibilització i d’incidència política de l’organització, així com de donar suport a l’estratègia d’Educació per la Transformació.

Més concretament les tasques a desenvolupar seran:

 • Dissenyar, planificar i difondre accions i campanyes comunicatives i altres activitats de l’organització. (esdeveniments, campanyes d’incidència, projectes, jornades, formacions, etc.)
 • Suport en la renovació de l’estructura i els continguts de la pàgina web de l’entitat: www.cooperaccio.org.
 • Dinamització de les xarxes socials de CooperAcció (Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn), així com avaluació de l’impacte digital (analítiques RRSS).
 • Redacció de continguts per a la pàgina web, xarxes socials, butlletins informatius i elaboració de notes de premsa.
 • Disseny i elaboració de material de difusió de les projectes i activitats (cartellera, fullets, mailings…)
 • Elaboració de productes comunicatius de CooperAcció (registre i edició de vídeos i fotografies, maquetació de publicacions…)
 • Coordinació i organització d’esdeveniments, jornades i activitats de sensibilització o incidència política de l’associació.
 • Suport tècnic en la realització d’activitats en l’entorn digital (_webinars, streamings_…)
 • Gestió i coordinació d’accions d’incidència i comunicació, fent xarxa amb organitzacions de dones i moviment feminista del nord i sud global.
 • Facilitació de reunions, dinamització i seguiment de grups de treball.
 • Suport en l’elaboració d’informes tècnics dels projectes pel que respecta a la comunicació (sistematització de fonts de verificació, resultats…)
 • Relacions amb premsa i mitjans de comunicació a nivell català, estatal i internacional
 • Suport a les necessitats de les àrees vinculades a l’Àrea de Comunicació i a les tasques transversals de l’entitat.
 • Participació en la vida associativa de CooperAcció, la coordinació i el compromís amb la sostenibilitat de l’entitat. A mig termini, incorporació a la direcció col·lectiva de l’entitat.

  PERFIL REQUERIT:

  Per ser considerada per a aquesta candidatura és necessari demostrar:

  * Llicenciatura o Grau en Ciències de la Informació, Comunicació o similars.
  * Coneixements amplis en gènere i feminismes i/o experiència activista feminista.
  * Experiència de treball d’almenys 3 anys en gestió de projectes de comunicació d’entitats socials i/o de cooperació internacional.
  * Coneixement i experiència de community manager: planificació, gestió, programació i analítica web i de xarxes socials. (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Vimeo, Youtube)
  * Coneixements vinculats al desenvolupament de pàgines web (WordPress).
  * Experiència en l’elaboració de continguts i productes audiovisuals i gràfics.
  * Excel·lent capacitat de redacció i comunicació oral en català i castellà, i habilitats per parlar en públic.
  * Experiència en treball amb mitjans de comunicació (premsa, ràdio, TV i mitjans digitals).
  * Coneixement d’eines d’edició audiovisual i maquetació (programari adobe), d’eines de treball col·laboratiu en xarxa, i paquet d’ofimàtica.
  * Gestió d’eines digitals de videotrucades i sistemes de streaming (Zoom, StreamYard, Facebook Live…)
  * Capacitat creativa, resolutiva i d’autoorganització.
  * Capacitat de treballar en equip i en processos participatius.
  * Capacitat de treball sota pressió.
  * Actitud proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis.
  * Prioritzem dones, lesbianes, trans i persones no binàries.

  PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

  Les persones interessades han d’enviar a seleccion@cooperaccio.org el seu Currículum Vitae actualitzat i carta de motivació abans del 18 de gener, indicant en l’assumpte del correu «CONVOCATÒRIA TÈCNICA DE COMUNICACIÓ».

  Agraïm que a la carta de motivació es destaqui els aspectes del CV que encaixin amb els requisits del lloc de treball, i en especial l’experiència i/o coneixements en gènere i feminismes.

  El procés de selecció es donarà per finalitzat el 31 de gener de 2023. En cas de no ser contactada abans d’aquesta data s’entendrà que la candidatura ha estat desestimada.

  Si us plau, si no compliu gaires requisits, NO US PRESENTEU.

Tipus d’oferta:
treball

Cooperativa:
CooperAcció

Data publicació:
16/01/2023

Data finalització de la oferta:
18/01/2023

Durada i tipus de contracte:
Contracte indefinit amb compromís inicial d’un any prorrogable, amb jornada laboral de 20 hores setmanal de dilluns a divendres (amb flexibilitat d’horari segons necessitats personals i de la entitat)

Ubicació:
Lloc de treball presencial a l’oficina de CooperAcció, amb possibilitats de teletreball a convenir.

Salari:
Salari d’acord a l’escala salarial de CooperAcció: 14.897,82€ bruts anuals.

Més informació:
Incorporació prevista el 6 de febrer 2023 a un equip actiu i amb perfils diversos.         * Possibilitat de participar en altres activitats de CooperAcció d’interès relacionades a temes de feminisme i/o gènere i cooperació internacional.