Taulell

TÈCNICA PER L’ÀREA D’EDUCACIÓ PER LA TRANSFORMACIÓ A COOPERACCIÓ

CooperAcció som una associació feminista de cooperació internacional que treballem a El Salvador, Colòmbia, Mali, Senegal i Europa. El nostre objectiu és contribuir, des d’una perspectiva feminista, a l’empoderament de les dones, lesbianes y trans, al ple exercici dels seus drets i a la consecució de l’equitat de gènere.

Les nostres àrees prioritàries de treball per 2019-2024 son:

* Dones lliures de violències
* Autonomia dels cossos i sexualitats
* Economies per a la vida i ecofeminisme
* Enfortiment dels moviments de dones i feminismes

Descripció del lloc de treball:

L’objectiu del lloc de treball és crear i desenvolupar els projectes d’Educació per la Transformació de CooperAcció, vinculats als eixos de treball “Economies per la vida i ecofeminismes”, “Vida lliure de violències i pau” i “Autonomia dels cossos i sexualitats”. Es requereix una feminista amb compromís amb els valors internacionalistes i solidaris de l’organització, així com amb experiència en gestió de projectes i capacitat de treball en equip.

Funcions i tasques:

La persona s’incorporarà a l’Àrea d’Educació per la Transformació (EpT) i haurà d’implementar els projectes de
l’organització, així com donar seguiment a les voluntàries i dinamitzar, en coordinació amb la Comissió de Territoris, la base social de CooperAcció. Més concretament les tasques a desenvolupar seran:

 • Coordinació tècnica de projectes d’Educació per la Transformació:* Planificar i implementar els projectes d’acord al Pla Estratègic i les necessitats de l’organització en cada context.
  * Identificar i formular projectes des de la Teoria del Canvi i l’Enfocament Basats en Gènere i Drets Humans.
  * Donar seguiment i justificar projectes, assegurant la seva execució tècnica, financera i administrativa seguint les normes dels diferents finançadors.* Comunicació i representació amb les institucions pels projectes que es coordina.
 • Desenvolupament de tasques de formació, investigació i incidència en relació als eixos de “Economies per la vida i ecofeminismes”, “Autonomia dels cossos i sexualitats” i “Vida lliure de violències i construcció de pau”.
 • Dissenyar propostes a mig i llarg termini dins els tres eixos i tenint en compte les dimensions de formació, investigació i incidència d’EpT.
 • Coordinar processos llargs des de metodologies participatives i basades en l’experiència i la construcció col·lectiva de sabers.
 • Participar en espais d’incidència amb l’administració, i consolidar aliances amb espais associatius, plataformes, xarxes i universitats per la incidència política feminista.
 • Acompanyament i enfortiment de les bases de l’organització.
 • Ser referent tècnic dels territoris i voluntàries de l’organització, en coordinació amb la Comissió de Territoris.
 • Representar a l’equip a les reunions de la Comissió Territorial de la Junta.
 • Donar seguiment i identificar les necessitats dels territoris.
 • Dinamitzar la base territorial amb propostes d’accions dins l’educació per a la transformació social
 • Contribuir a la gestió del coneixement sobre els feminismes
 •  A mig termini, participar dintre de la Direcció Col·lectiva de l’entitat. Possibilitat de recolzar a les companyes quan sigui necessari i coordinar conjuntament la feina.
  Perfil requerit:

  Per ser considerada per a aquesta candidatura és necessari demostrar:

 • Estudis superiors, preferentment en Ciències Socials i Humanitats.
 • Coneixements profunds en gènere i feminismes i/o experiència activista feminista.
 • Experiència de treball d’almenys 3 anys gestionant projectes educatius a l’àmbit d’Educació per la Justícia Global. Hàbit de relació amb administracions públiques com l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
 • Coneixement del cicle dels projectes: formulació, seguiment i justificació.
 • Coneixement alt de treball amb pressupostos i Excel.
 • Experiència demostrable com a formadora i coneixements en pedagogies transformadores: educació popular, educació per la pau, teatre, treball de processos, etc.
 • Coneixement i expressió oral fluida en català i castellà. Molt bona capacitat d’expressió escrita.
 • Coneixement de paquets d’ofimàtica.
 • Capacitat resolutiva, d’autonomia i de treball en equip.
 • Actitud proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis.
 • Prioritzem dones, lesbianes, trans i persones no binàries.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

Les propostes, incloent una carta de motivació i CV, hauran de ser enviades per correu electrònic abans del 13 de desembre a l’adreça de correu electrònic seleccion@cooperaccio.org indicant en l’assumpte del correu «Convocatòria Tècnica Educació per la Transformació».

El procés de selecció es donarà per finalitzat el 30 de desembre de 2021. En cas de no ser contactada abans d’aquesta data s’entendrà que la candidatura ha estat desestimada.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
CooperAcció

Data publicació:
13/12/2021

Data finalització de la oferta:
30/12/2021

Durada i tipus de contracte:
Contracte d’un any prorrogable amb jornada de 30 hores setmanals (amb flexibilitat d’horari segons necessitats).

Ubicació:

Salari:
Salari d’acord a l’escala salarial de CooperAcció.

Més informació:
Incorporació el 10 de gener de 2022. Incorporació a un equip actiu i amb perfils diversos. Incorporació a mig termini a la direcció col·lectiva de l’organització. Possibilitat de participar en altres activitats de CooperAcció d’interès relacionades a temes de feminisme i/o gènere i cooperació internacional.