Taulell

Tècniques amb funcions de tutorització de joves a Reflexes

La cooperativa Reflexes necessita incorporar tècniques amb funcions de tutorització de joves pel Projecte de Tastet d’Oficis.

Aquest curs 2022-2023 iniciem el Projecte de Tastet d’Oficis de joves dels barris del Pla de Barris a la ciutat de Barcelona. L’objecte d’aquest projecte és apropar les opcions de formació en oficis a través de la formació i la pràctica i el coneixement de l’entorn productiu, amb acompanyament individualitzat a la formació i/o inserció laboral per a joves d’entre 16 i 25 anys desvinculats dels recursos existents.

Els objectius són:

 • Motivar les joves i afavorir la transició a altres projectes formatius.
 • Oferir un primer contacte amb el món productiu i vincular els i les joves al món del treball.
 • Millorar les competències transversals i personals de les joves participants.
 • Fomentar l’enxarxament comunitari.
 • Definir els objectius professionals amb les joves participants.

Les sessions es dinamitzen en espais comunitaris o cívics dels barris del Pla de Barris durant tot un curs, incloent visites en espais de treball de les empreses cooperatives i/o de l’Economia Social i Solidària vinculades amb els oficis abordats en els tastets. L’horari de l’activitat comprendrà 5 matins de dilluns a divendres i 4 tardes de dilluns a dijous, amb jornada completa.

Tasques principals:

 • Identificar a les persones interessades en el programa.
 • Seleccionar a les persones participants.
 • Definir els itineraris que millor s’adaptin a les necessitats de les persones participants.
 • Fer el seguiment de les participants durant l’evolució del programa en les diferents fases del mateix així com de les seves sortides i entrades als itineraris establerts.
 • Donar suport en la millora de l’ocupabilitat i la formació de les participants.
 • Fer un acompanyament individual.
 • Valorar la rebuda del servei al barri i coordinar-se amb diferents serveis i entitats vinculades a la persona participant.
 • Fer el seguiment de cada persona amb altres serveis i agents implicats (formació, experienciació…).
 • Preparar i impartir les sessions de competències transversals.

Requisits:

 • Formació en matèria de relacions laborals, sociologia, antropologia, ciències polítiques, educació social, treball social, psicologia, pedagogia, economia o en altres àmbits de les ciències socials
 • Acreditar un mínim de 3 anys durant els últims 5 d’experiència laboral en projectes similars d’acompanyament a joves, com són àmbits d’estudis postobligatoris i/o itineraris educatius alternatius, d’inclusió social, o d’inserció laboral.
 • Estar en possessió del certificat negatiu de delictes sexuals.

Es valorarà:

 • Experiència en acompanyament individualitzat de joves des d’una mirada integral de la persona, interseccional, no punitiva ni des del judici.
 • Experiència en dinamització de grups pel treball en competències transversals interpersonals i intrapersonals.
 • Tenir capacitat de resolució de conflictes i de gestió de grups de joves.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Voluntat de participació en les esferes estratègiques i de decisió de la cooperativa, amb perspectiva de vinculació a mig termini amb la mateixa a nivell societari, seguint els principis i valors cooperatius d’adhesió voluntària, participació democràtica, transparència i horitzontalitat.

  Si estàs interessada contesta aquest formulari! Fins el 12 d’octubre.

Tipus d’oferta:
treball

Cooperativa:
Reflexes

Data publicació:
06/10/2022

Data finalització de la oferta:
12/10/2022

Durada i tipus de contracte:
Contracte fix. Categoria tècnica d’execució de projectes, amb funcions de tutorització.

Ubicació:

Salari:
2.187,46 € bruts mensuals.

Més informació:
Jornada completa 37,5h / setmana: es comptabilitzen tant hores d’atenció directa com la dedicació d’hores indirectes. Contractació anual, comptabilitzada per cursos (2022-2023) iniciada a octubre de 2022.