Taulell

Transportista i depenent botiga A Granel

A A Granel busquem una persona per fer els transports dels nostres productes per Catalunya i atendre als clients de la nostra botiga, per a incorporar-se a l’equip de manera immediata.
Sota la supervisió de la responsable d’administració, aquesta posició tindrà les següents tasques:

Transportista
a) Carrega les comandes al magatzem, cuidant el producte i de manera ordenada per facilitar les entregues.
b) Porta i entrega, amb la furgoneta de l’empresa, les comandes als clients per Catalunya, segons la ruta i en l’horari proposat.
c) Es responsabilitza de la furgoneta de l’empresa: netedat, repostatge de benzina, supervisió de les reparacions i aparcament.
d) Condueix respectant les normes vials.
e) Respon, orienta i aconsella als clients sobre els productes entregats i altres preguntes.
Mitjana d’hores en aquesta tasca: 10-20 hores per setmana.

Depenent de botiga
a) Rep, orienta i aconsella la clientela que s’adreça a la botiga oferint-los productes que puguin satisfer les seves necessitats i els assessora de forma precisa i ordenada sobre les seves característiques.
b) Anima el punt de venda, preparant les prestatgeries de productes, optimitzant espais i buscant la complementarietat dels articles.
c) Col labora en les modificacions periòdiques dels aparadors, combinant els productes i altres elements, seguint criteris d’imatge de l’empresa.
d) Reposa els articles esgotats seguint els criteris i procediments de col locació habituals.
e) Prepara els productes que es venen i els empaqueta de forma ràpida i precisa, cuidant l’estètica i respectant l’estil i imatge que pretén transmetre la cooperativa.
c) Cobra els productes mitjançant els terminals (TPV) o bé amb mitjans manuals (caixa enregistradora).
d) Gestiona administrativament l’establiment en referència: al tancament de caixa, albarans de proveïdors, incidències, devolucions, etc.
f) Supervisa l’estoc i controla les existències de productes mitjançant inventari i fa les comandes per a les reposicions de productes.
g) Duu a terme les accions de fidelització marcades per la responsable de comunicació, inclòs en xarxes socials i pot aportar informació sobre les necessitats o les preferències de la clientela.
h) Atén les reclamacions i incidències dels clients, i les que no pot resoldre les transmet al responsable d’administració,
i) Prepara les comandes de la web de la botiga i altres comandes petites, gestiona la seva recollida i tot els que se’n derivi
Mitjana d’hores en aquesta tasca: 20-30 hores per setmana.

Perfil de la persona candidata:
Persona amb iniciativa, resolutiva i proactiva, que sàpiga gestionar la diversitat de tasques amb eficiència i agilitat.
Persona amb habilitats socials i comunicatives.
Capacitat organitzativa i de planificació.
Treball en equip.
Interès en l’àmbit de l’ecologia, específicament en la prevenció de la producció de residus.

Formació requerida:
Formació reglada: Grau superior o batxillerat acabat.

Altres:
Coneixement demostrable en tot el que envolta l’ecologia, i la problemàtica associada al canvi climàtic.
Carnet de conduir B, i experiència en conducció.
Nivell usuari dels paquets ofimàtics més habituals.
Idiomes: català i castellà, parlat i escrit.

Es valorarà:
Experiència en feines d’atenció al públic.
Coneixement i interès dins de l’àmbit de les cooperatives, de les entitats sense ànim de lucre i de l’economia social i solidària.
Coneixement i interès sobre els efectes dels ingredients de la cosmètica natural sobre la pell, i els efectes dels ingredients de la detergència sobre les superfícies.
Participació en un grup de consum ecològic o coneixements en aquest àmbit

Persones interessades envieu una carta de motivació i el vostre CV a: administracio@agranel.coop

Tipus d’oferta:
treball

Cooperativa:
A Granel

Data publicació:
20/02/2023

Data finalització de la oferta:
05/03/2023

Durada i tipus de contracte:
40 hores setmanals (de dimarts a la tarda a dissabte al matí). L'horari exacte pot variar segons les entregues previstes. Contracte indefinit

Ubicació:

Salari:
Condicions salarials segons la política interna de l'entitat. Uns 1180 al mes bruts.

Més informació:
Incorporació immediata.