Corredoria especialitzada en els sectors de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables. Ofereix, des de fa gairebé quaranta anys, la gestió integral d’assegurances a entitats, empreses i particulars a través dels serveis de consultoria i corredoria. És la primera mediadora d’assegurances d’Europa que disposa de la certificació EthSI, un segell de qualitat de la gestió d’assegurances ètiques i solidàries, que reivindica el mutualisme, l’equitat i la transparència en el sector assegurador.

Per fomentar la compra col·lectiva, Arç Cooperativa ha establert més seixantena d’acords amb col·lectius i associacions de l’economia social i solidària i el món cultural.

Principals serveis:

  • Per a particulars i famílies: assegurances gestionades amb criteris ètics de llar, cotxe, vida, accidents, bicicletes, plans de pensions i estalvi i assistència en viatge.
  • Per a empreses i organitzacions: assegurances de danys, responsabilitat i accidents amb productes personalitzats.
  • Energies renovables: ofereix respostes efectives i flexibles per als riscos assegurables als quals s’exposen els diferents agents que intervenen en projectes d’energia de font renovable.
  • Consultoria i assessorament: serveis de consultoria personalitzada l’experiència en la gestió de programes d’assegurances per a l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables.