SostreCívic és una iniciativa ciutadana, actualment formada per més de 900 persones sòcies, que promou alternatives d’accés i de tinença a l’habitatge basat en el model de cessió d’ús. Formalment està constituïda com una associació d’utilitat pública i com una cooperativa mixta d’habitatges i persones usuàries sense ànim de lucre. Actualment gestiona 200 habitatges que es troben en diverses fases de promoció: 20 estan en convivència, 52 en construcció, 11 en rehabilitació i 109 en fase de projecte.

Principals activitats:

  • Divulgar la forma alternativa d’habitatge per la que lluiten a través de xerrades, actes, elaboració de materials informatius i gestió de canals de comunicació.
  • Impulsar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús mitjançant el suport i l’acompanyament a persones i grups actius en la cerca d’espais —sòl i/o edificis— donant resposta a les demandes i propostes de col·laboració per part de tercers, com els ajuntaments.
  • Empoderar la base social oferint espais de trobada, de formació i d’intercanvi a la cooperativa.
  • Treballar en xarxa amb entitats de l’àmbit de l’economia social i solidària.