23 / 01 / 2018

ECOS participa a l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona i impulsa un cercle de consum

El grup Ecos contribuirà a Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona. Els ateneus cooperatius, impulsats per la Generalitat, són projectes arrelats al territori que pretenen visibilitzar l’economia social i cooperativa, fomentar la creació de noves empreses de l’economia social i generar riquesa i ocupació de qualitat als territoris.
La participació d’Ecos a Coòpolis abastarà àmbits diferents, especialment la línia de creació i acompanyament a cooperatives, contibuint a la promoció de l’economia cooperativa.

En el marc d’aquesta relació, Ecos ha impulsat un cercle de consum cooperatiu que desenvoluparà un seguit d’accions amb l’objectiu de vincular el consum responsable i conscient amb l’economia solidària i el cooperativisme. Es crearan materials divulgatius, tallers de creació i consolidació de nous projectes i accions de sensibilització destinats a públics ben diversos, especialment entitats de consum, centres educatius i agents prescriptors en el camp del consum. “Es tracta que qualsevol àmbit que treballi el consum responsable agafi el vestit del cooperativisme”, explica Diana Amigó, sòcia de Quèviure i coordinadora del cercle.

Aquest projecte d’intercooperació està liderat per OpcionsQuèviure i Sostre Cívic, així com FETS, una federació que agrupa les entitats de finances ètiques. Per la seva vinculació a Coòpolis, el cercle comparteix la mateixa estructura i indicadors que un ateneu cooperatiu. Així, s’han fixat els objectius d’acompanyar un mínim de 10 projectes i 250 persones, i aconseguir un mínim d’entre 6 i 8 insercions laborals. “Volem consolidar i professionalitzar el camp del consum responsable i impulsar el cooperativisme com la millor manera de potenciar-lo”, afirma David Guàrdia, membre del Comitè de Direcció del Grup Ecos.