29 / 03 / 2018

Qui són i què fan les cooperatives d’Ecos?

Des de l’advocacia fins a la tecnologia, passant per l’habitatge, l’educació científica o el periodisme, els serveis que ofereixen les cooperatives sòcies del grup Ecos són ben heterogenis. Aquesta diversitat és un dels puntals d’Ecos, un ric ecosistema on les organitzacions volen enfortir-se i desenvolupar-se, contribuint al benestar de les persones que les integren i promovent la creació del mercat social.

Per aquest motiu, impulsar i difondre el consum conscient és un dels eixos comuns de sòcies com Quèviure, Opcions o Arç. Quèviure es dedica a la distribució de productes ecològics, de comerç just i fets per cooperatives, mentre que la corredoria d’assegurances Arç s’especialitza en els sectors de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables. Opcions promou el consum conscient des d’una doble vessant: a través de la cooperativa de consum MésOpcions i de la revista Opcions, que ofereix informació i criteris per consumir menys i millor.

De fet, la comunicació és una altra de les experteses de les entitats d’Ecos. L’Apòstrof ofereix serveis de comunicació creativa i amb valors, Crític és un mitjà de comunicació digital, especialitzat en investigació, periodisme i anàlisi crítica, i Jamgo treballa amb la tecnologia per impulsar projectes amb vocació de transformació social.

I per transformar, cal formar. Per això, moltes cooperatives d’Ecos inclouen la formació entre els seus serveis principals. En el cas de Nusos, juga un paper fonamental, ja que ofereixen serveis d’educació científica amb sostenibilitat. La formació és una peça cabdal per a les sòcies que promouen l’emprenedoria, com Labcoop, Calidoscoop i Facto, i també per generar consciència i apoderar la ciutadania, com fan des de IACTA o Etcèteres, entre d’altres.

De l’expertesa neix la consultoria. Entitats com Coopdemà, iLabSo, Calidoscoop, Labcoop o Facto assessoren i acompanyen organitzacions en àmbits tan diversos com la gestió, el disseny de projectes socials o polítiques públiques, l’emprenedoria o la viabilitat econòmica i financera.

En definitiva, la trajectòria única de cadascuna de les cooperatives modela el seu catàleg de serveis, que es transforma i renova constantment, a través de la intercooperació. Us proposem que penseu en un àmbit qualsevol de la vida i segur que trobeu una cooperativa d’Ecos que us pugui ajudar.