Cooperativa de treball sense ànim de lucre on exercim l’advocacia des d’una clara vocació social. Entenem la professió com una eina al servei de l’interès col·lectiu i la transformació social. Reivindiquem la seva funció social i la necessitat que assumeixi un compromís ètic amb les injustícies mitjançant la defensa dels drets, la protecció dels més vulnerables i el foment de formes de participació més horitzontals i democràtiques, seguint els principis de l’economia social, solidària i feminista.

Les nostres àrees de treball són: migracions, asil, dret administratiu, dret civil, menors, justicia juvenil, dret penal i privació de llibertat, laboral, seguretat social i cooperativisme.

Principals serveis:

  • Assessorament jurídic i representació lletrada.
  • Serveis sociojurídics comunitaris i d’acompanyament.
  • Formació.