Cooperativa de treball sense ànim de lucre on exercim l’advocacia des d’una clara vocació social. Entenem la professió com una eina al servei de l’interès col·lectiu i la transformació social. Reivindiquem la seva funció social i la necessitat que assumeixi un compromís ètic amb les injustícies mitjançant la defensa dels drets, la protecció dels més vulnerables i el foment de formes de participació més horitzontals i democràtiques, seguint els principis de l’economia social, solidària i feminista.

Les nostres àrees de treball són: migracions, asil, dret administratiu, dret civil, menors, justicia juvenil, dret penal i privació de llibertat, laboral, seguretat social i cooperativisme.

Principals serveis:

Atenció a particulars i entitats en:

 • Dret penal i justícia juvenil
 • Execució Penal i Dret Penitenciari
 • Dret Laboral i de la Seguretat Social
 • Dret d’Estrangeria
 • Dret Civil i de Família
 • Menors
 • No Discriminació

CONSULTORIA I GESTORIA

ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT A ASSOCIACIONS, COOPERATIVES, ENTITATS I PROFESSIONALS.

 • Assessorament i gestió comptable i fiscal
 • Assessorament i formació per a la gestió econòmica de projectes
 • Acompanyament en la formulació, seguiment i justificació de subvencions i ajuts
 • Treballadores Autònomes: gestió i assessorament
 • Consultoria i acompanyament en l’aplicació i implementació de la Llei Orgànica de protecció de dades personals i drets digitals
 • Consultoria i acompanyament en gestió de processos interns de les organitzacions des d’una perspectiva feminista
 • Assessorament en Plans d’ Igualtat

FORMACIONS

REALITZEM XERRADES, TALLERS EDUCATIUS I FORMACIONS JURÍDIQUES A ASSOCIACIONS, COOPERATIVES, ENTITATS I ALS SEUS USUARIS.

 • Formacions i tallers a entitats i als seus usuaris
 • Formacions i tallers a col·lectius diversos i moviments socials
 • Tallers educatius per apropar el Dret als nens i nenes
 • Impartició de classes a universitats