Les Etcèteres ens dediquem a crear “Estratègies de Transformació Comunitària Sostenible” (ETCS) per a grups, organitzacions i comunitats. Som una cooperativa que promou l’autonomia, la coresponsabilitat i la solidaritat de les persones i organitzacions. Ho fem aplicant eines i mecanismes creatius i innovadors; mitjançant el treball col·laboratiu amb l’objectiu d’assolir resultats útils.

Principals serveis:

  • Acompanyament de processos i pràctiques cooperatives.
  • Disseny, formació i acompanyament en dinàmiques col·laboratives i comunitàries adaptades a cada context i necessitat.
  • Suport a processos de treball en xarxa i de construcció col·lectiva.
  • Facilitació de processos grupals i comunitaris des d’una perspectiva holística i atenent la complexitat de cada context.
  • Projectes de desenvolupament econòmic local i comunitari.
  • Implementació de territoris educatius i camins escolars.
  • Processos i vídeos participatius.
  • Formació i impuls de l’acció comunitària. En la nostra manera de fer hi té gran importància allò relacional i vivencial, ja que pensem la persona com a protagonista i subjecte dels processos col·lectius.
  • Atenem la cura: Acompanyem a empreses i organitzacions que vulguin repensar-se per a prendre consciència de com són les relacions entre les persones que formen part, en pro del benestar personal i col·lectiu.