23 / 01 / 2018

LabCoop elaborarà una diagnosi sobre la salut de la intercooperació dins el grup

Des de la seva constitució l’any 2011, el Grup Ecos no ha deixat de créixer. Davant l’augment del nombre de cooperatives sòcies, les possibilitats d’intercooperar es multipliquen, però sovint poden quedar inexplorades. Per aquest motiu, va néixer “Intercooperar per transformar juntes”, un projecte per millorar i fer créixer la intercooperació entre les cooperatives i entitats del Grup Ecos.

El projecte, desenvolupat per la cooperativa LabCoop, es desplega en diferents fases. Inicialment, es van entrevistar cadascuna de les cooperatives i entitats del grup per conèixer i analitzar el potencial i el grau d’intercooperació. Després d’analitzar totes les respostes, preveuen generar diferents espais oberts a cooperatives del grup i del món Ecos per fer devolucions parcials i també per conèixer altres experiències d’intercooperació. Finalment, es realitzarà un informe que recollirà la salut de la intercooperació al grup. “Les cooperatives participants ens diuen que estan prenent consciència de les seves relacions amb les cooperatives de grup i dels locals”, afirma Loli Castilleja, sòcia d’Etcèteres i del LabCoop.