“Aquest any és il·lusionant perquè ens permetrà veure fruits” Entrevista a la comissió permanent del Grup ECOS

Des del passat mes de juny, al Grup ECOS hem dut a terme un canvi dins l’organització. Hem creat una nova peça en la nostra governança: la comissió permanent. La formen tres dones: la Laura Cruz, de iACTA; la Noe Sotus, d’Etcèteres, i la Carme Giménez, de L’Apòstrof. Un cop acabat el 2021, ens hi hem trobat per comentar com els va i què es plantegen per a aquest nou any.

Com valoreu el 2021 al Grup ECOS?

Laura: Si fem una mica de memòria, sembla que el moment de trasbals va ser durant el 2020 sobretot. Quan el confinament va ser absolut, sí que hi va haver algunes cooperatives que ho van passar una mica malament, però la majoria es van mantenir.
Noe: Totalment d’acord. Els moments d’inseguretat i incertesa més grans van ser l’any 2020, més que no pas que aquest 2021.

El que sí va passar el 2021 va ser la decisió de crear una comissió permanent. Per què es va crear i quins objectius té?

Noe: Durant la diagnosi que s’havia fet l’any anterior van sorgir àmbits que necessitaven ser atesos i que excedien del temps que hi pot dedicar l’equip tècnic o el comitè de coordinació; alhora es va valorar que no s’havia de crear un grup de treball específic per a cada un. En concret, la permanent es va crear perquè encarés la representació externa del Grup, tirés endavant amb la reflexió sobre el nostre posicionament polític i atengués la governança, que ja s’havien treballat anteriorment, però no de forma estructurada. Pel que fa a les cures sí que hi havia hagut una comissió, però es va valorar que la tasca s’havia de tirar endavant d’una altra manera.
Carme: Un dels objectius de la permanent és dotar d’agilitat les decisions a prendre. Els comitès són espaiats en el temps, amb molts punts a tractar…, molt feixucs. La permanent té com a tasca prendre decisions operatives, que no cal que passin pel comitè, amb rapidesa.
Laura: Totalment d’acord. Jo hi destacaria l’agilitat i també la disponibilitat constant per tal d’assolir-la.

Creieu que li heu tret pes al comitè?

Noe: Més que descarregar el comitè, que també, penso que el més important és que hem descarregat l’estructura del Grup, perquè ara hi ha comissions que no hi són. Aquest alleugeriment de l’estructura representa un endreç, una minva de la sensació de dispersió. D’aquesta manera podem avançar en la reflexió de tots aquests àmbits de què parlava abans.

Noe, Carme i Laura a la terrassa de Casp

El fet que totes sigueu dones s’ha fet expressament?

Laura: M’agradaria pensar que sí, que es va fer expressament. També és veritat que que Iacta formi part de la permanent afegeix la voluntat d’augmentar el sentit de pertinença de les cooperatives que no som al local de Casp43; la idea que som ECOS encara que ens trobem en altres espais.
Noe: Crec que tant Iacta com L’Apòstrof aporten una mirada de reflexió important pel que fa a la necessitat del posicionament polític. Per la part d’Etcèteres, queda més coberta la part de cures i governança. Potser va ser més tard quan ens vam adonar que tant la coordinació com la permanent estan formades per dones.
Laura: També hi ha la imatge, és important perquè les dones sempre som a la part inferior de la piràmide. I aquí estem, som la permanent, que és com un altre nivell, i som dones. Independentment de la causa, a mi m’agrada que siguem dones.
Carme: A mi també m’agrada, sobretot si ho miro des del punt de vista d’història del Grup, perquè, des del mateix moment que ens vam començar a reunir per pensar-lo, m’ha fet la impressió (reconec que no ho he comptat mai) que les cooperativistes d’ECOS estem infrarepresentades als òrgans de decisió i, fins fa poc, de gestió.
Noe: Coincideixo amb aquesta visió històrica, però també crec que en aquests deu anys s’ha anat millorant.

“Tant Iacta com L’Apòstrof aporten una mirada de reflexió important pel que fa a la necessitat del posicionament polític. Per la part d’Etcèteres, queda més coberta la part de cures i governança”

Com valoreu la feina feta fins aquí?

Carme: Es podria dir que encara estem una mica en rodatge. En general, hem pogut tirar endavant amb els objectius que ens havíem marcat pel que fa als àmbits a desenvolupar; els que no estan complets estan en camí. D’altra banda, a vegades ens ha fet la impressió que no acabàvem de repartir la feina entre nosaltres de manera equilibrada, però hi estem a sobre i és fàcil de solucionar.
Laura: En alguns temes ens costa una mica de saber fins on pot arribar la nostra capacitat de decisió, és a dir, discernir quan hem de tirar endavant alguna cosa i quan ho ha de fer el comitè. Segurament amb el temps s’anirà definint. Estem contentes, però, perquè des de l’equip tècnic es valora positivament aquests mesos de feina, que han permès que es treballi amb més tranquil·litat a l’hora de gestionar.
Noe: Les decisions ràpides, que és una de les nostres tasques, s’han pogut anar resolent, en general. Potser ens ha faltat agafar una mica el fil de tot l’històric; ara hem decidit que assistirem les tres a tots els comitès, en comptes de fer-ho de manera rotativa, i això ens permetrà prendre millor el pols de tot el pla de treball.

I com se us presenta el 2022?

Noe: Serà un any xulo perquè es veurà el resultat de la feina i es podran tancar temes que eren oberts de des feia molt de temps. Tinc clar que hem de tirar endavant amb els debats de posicionament polític, el protocol contra les violències masclistes i el marc de funcionament del Grup. Es podria dir que el 2021 ens ha servit per començar a endreçar la feina i tenim el 2022 per concloure-la. Em produeix una sensació de satisfacció, com quan emprens un camí que et fa il·lusió.
Laura: Totalment d’acord amb la Noe. A més, tancar temes es convertirà en palanca de futur. És a dir, són processuals, i permetran el sorgiment de moltíssimes oportunitats a partir de les quals podrem enfocar millor cap a on volem anar. A partir del marc de funcionament s’obren debats interessants sobre d’elements que són nous i que caldrà debatre, com per exemple tot el que té relació amb les relacions laborals a ECOS. Hem agafat ja la velocitat de creuer.
Carme: Ho comparteixo. Aquest any és il·lusionant perquè ens permetrà veure fruits. Tancar temes sembla com si permetés entrar en un altre estadi en el qual caminar soletes. Especialment, em motiva emprendre amb els pols cooperatius, la idea de xarxa, de visibilització, de posicionament.