Balanç Social Ecos 2017
12 / 12 / 2018

Ja pots consultar els resultats del Balanç Social d’Ecos de 2017

Ecos forma part de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya; per tant, hem realitzat el Balanç Social des de l’any de la nostra constitució, el 2011. Però què és exactament el Balanç Social? D’una banda, aquesta és una eina per obtenir una base estadística anual de dades sobre l’Economia Social i Solidària (ESS). De l’altra, aquesta eina dóna reconeixement i accés al Mercat Social. Des del passat 4 de juny fins al 22 de juliol, les cooperatives, entitats i organitzacions de l’ESS van «ensenyar el cor». Així es deia la campanya que animava a omplir el formulari i a obtenir els resultats finals del Balanç Social. En aquesta edició de 2018, hi han participat 180 organitzacions. Ecos ha estat una d’elles i aquí podeu consultar-ne els resultats, que pertanyen a l’exercici anterior, 2017.

Ensenya el cor 2017

«El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern», així es defineix al seu web. En aquest sentit, el balanç d’Ecos mostra que hi treballen 6.100 persones i de les 18 cooperatives que el formen el 70 % són de treball associat. A pesar del reduït nombre de cooperatives, aquestes van generar 6.382.430 euros d’ingressos durant l’any 2017. Pel que fa al rol de les dones a dins Ecos, l’any passat hi havia un 49 % de dones en l’estructura executiva i un 45 % de dones als òrgans polítics, que s’afegeix al fet que de les més de 6.000 persones que hi treballen el 58 % són dones. Per acabar, les persones que hi treballen van valorar la seva qualitat laboral i van donar un 9,1 sobre 10 a l’autonomia per organitzar-se la feina. També van qualificar amb un 8,7 sobre 10 la satisfacció global per ser membre de l’organització i amb un 8,8 sobre 10 la possibilitat de participar en la marxa general de l’organització. Aquestes dades i moltes altres es poden consultar a la web del grup cooperatiu Ecos.

 

Infografia Balanç Social 2017