14 / 02 / 2019

Celobert fa una guia juvenil sobre models alternatius d’accés a l’habitatge

L’accés a l’habitatge ha esdevingut un greu problema a les grans ciutats i l’àrea metropolitana barcelonina. El jovent és un dels col·lectius més afectats per aquesta tendència. Després de constatar-ho, el Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) va encarregar a Celobert la guia Models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge. La cooperativa sòcia del Grup Ecos va presentar el document el desembre passat, on es descriuen diferents vies d’accés a un habitatge, més enllà de la compra i el lloguer, des de la perspectiva de les persones joves.

A través d’aquesta guia, CNJC i Celobert mostren els inconvenients i avantatges de models com l’habitatge cooperatiu, la cessió d’ús, la masoveria, l’okupació, l’autocronstrucció, etc. Totes es conceben com a alternatives que poden ajudar a afrontar el problema de la cada vegada més tardana emancipació juvenil. Segons la guia, els preus del lloguer per demarcacions són: Barcelona 757 euros: Girona, 506; Lleida, 376, i Tarragona, 449. Consegüentment, els ingressos necessaris per unitat de convivència al mes són: Barcelona, 2.523 euros; Girona, 1.687; Lleida, 1.253, i Tarragona, 1.497. Amb unes xifres així és comprensible que el percentatge de joves de menys de 29 any que s’emancipen hagi baixat de 33% el 2007 al 24% el 2018.

La guia, doncs, posa en valor els models alternatius d’habitatge esmentats abans i també ofereix eines per posar-los en pràctica. Per difondre-la, Celobert i Sostre Cívic han fet xerrades i tallers a Lleida, Girona i Reus, i a més es pot descarregar gratuïtament a internet.