25 / 06 / 2018

El Consell Rector de la Federació ja està en marxa

De l’Assemblea de la Federació de Cooperatives de Treball que va tenir lloc l’11 de maig, en va sorgir un Consell Rector renovat, amb més paritat de gènere, amb més organitzacions de fora de l’àrea metropolitana i amb un objectiu de canvi dins del funcionament federatiu. “Cooperativitzar la Federació, cooperativitzar la societat” va ser l’eslògan de la candidatura guanyadora de les eleccions, de la qual forma part el Grup Ecos. Aquesta proposta s’havia treballat durant mesos en un fòrum obert a la participació de totes les cooperatives federades, en el qual s’havia debatut, discutit i triat quin era l’objectiu per a després de les eleccions.

I va ser durant el Consell Rector del mes de maig quan es van triar les persones responsables de cada àrea de treball del pla estratègic de la Federació, la primera reunió va ser el 23 de maig. En podem destacar la presidència col·legiada entre dues persones, Gemma Garcia, de Delta, SCCL, i Guillem Llorens, de Sepra, SCCL; i el repartiment en equips de treball de tota la resta de membres del Consell Rector en diferents àrees i eixos, amb responsables de cada una dins del Consell Permanent. Així, hi trobem les àrees de representativitat, participació,  enfortiment i creació, i visibilitat, tot travessat pels eixos de sector, territori i feminista.

Aquest procés espera poder comptar amb la participació de les cooperatives, ja que totes les comissions de treball creades s’obriran a la col·laboració de tothom. És una tasca complexa, i que potser alenteix, però des del Consell Rector estem convençuts que serà molt més enriquidora i que afavorirà el sentit de pertinença de les cooperatives federades. És un nou estil de governança, participatiu, que espera la il·lusió de les cooperatives i l’aportació a la societat dels nostres valors.