29 / 01 / 2019

Es publica l’últim informe de mercat social català

L’Informe de mercat social català ja està disponible amb les dades de l’any 2017. Aquest document, obert i de descàrrega lliure, serveix per sistematitzar un seguit de dades del nostre mercat social, així com posar-les a debat com a estratègia per expandir l’economia social i solidària (ESS). En aquesta quarta edició, s’analitzen 181 organitzacions que han fet el balanç social durant el 2018, un 25% més que en la campanya de l’any anterior, i s’afegeixen dades de 301 organitzacions incorporades al Pam a Pam de juny de 2017 a juny de 2018.

El sector econòmic que segueix els paràmetres de l’ESS consolida el seu potencial. Segons els resultats recopilats, una organització de l’ESS té, de mitjana, una base social de 870 persones, dona feina a 23 persones i té una facturació de 800.000 euros anuals. Això suposa que, de manera agregada, les organitzacions sòcies de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) implicarien al voltant de 194.033 persones, ocuparien 6.100 treballadors i treballadores i ingressarien 213 milions d’euros anuals.

Paritat
Del gros de persones que van participar en l’aprovació de plans de treball i pressupostos en aquestes entitats, el 54% eren dones. A més, un 45% de dones ocupaven càrrecs societaris o polítics i un 57%, càrrecs en l’estructura laboral.

Sostenibilitat
El 91% de les organitzacions que s’han avaluat a l’informe practiquen un consum responsable en l’adquisició de productes i l’ambientalització d’esdeveniments, i el 74% empren paper reciclat. Tanmateix, poques han implementat una política o pla de gestió ambiental (només un 35%) o l’estalvi i el control intern de les emissions de CO2 (a penes un 12%).

Mercat Social
Pel que fa al consum dins el Mercat Social, una gran majoria de les organitzacions, el 73%, opera amb entitats de finances ètiques. Quant a les compres, se’n van fer per valor de 5,6 milions d’euros dins del circuit de mercat social, el 15% del total.