12 / 12 / 2017

Sigues part del canvi!

Fomentar que més entitats consumeixin de forma positiva i, alhora, que cada entitat ho faci en més àmbits. Aquest és l’objectiu de Som part del canvi!, Guia pràctica de consum conscient i economia solidària per a associacions, editada conjuntament per Opcions, el Servei Civil Internacional i el Grup cooperatiu Ecos. Per a qui vulgui conèixer-la de primera mà, dijous 14 de desembre té una bona oportunitat de fer-ho, ja que es presentarà a l’Edifici Calàbria 66 de Barcelona (18 h).

Pots descarregar la guia sencera fent clic sobre aquest enllaç.

Els vincles entre associacionisme i economia solidària són més que evidents. Tots dos comparteixen valors comuns i pretenen satisfer les necessitats humanes des de la cooperació, la solidaritat i la responsabilitat, amb criteris socials, ambientals i de gènere. Per això s’ha editat aquesta guia, que incorpora recursos pràctics per a les associacions —i també a tot tipus d’organitzacions sense afany de lucre, moviments socials i col·lectius— en els àmbits de l’alimentació, l’energia, el material d’oficina, les TIC, les finances ètiques i l’oci. D’aquesta manera, quan les entitats necessitin cobrir un producte o servei, poden adreçar-se a un proveïdor de l’economia solidària.

A banda d’oferir recursos concrets en àmbits determinats la guia també ofereix nombroses idees i propostes per posar-nos en marxa en el procés de caminar cap a un altre estil de consum que tingui en compte els productes, els serveis i les empreses més compromeses amb l’ocupació de qualitat i la integració de col·lectius vulnerables, les cultures locals, la salut i la sostenibilitat ambiental.