Sostre Cívic cerca cobrir 18 vacants disponibles pel primer projecte d’habitatge cooperatiu sobre sòl privat del país

Sostre Cívic, una de les sòcies del grup ECOS, és una cooperativa que treballa per un model alternatiu d’accés i tinença de l’habitatge. El 2008 van comprar un solar de propietat privada per construir-hi un edifici de 39 habitatges cooperatius de diferents dimensions i amb amplis espais comunitaris. Aquest solar es troba al municipi de Cardedeu i el projecte, que porta per nom Cal Paler Nou, serà el primer habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús d’aquesta magnitud edificat en sòl privat a Catalunya. Es tracta d’un projecte pioner al país que recupera un solar de propietat privada i, gràcies a la propietat cooperativa del sòl, garanteix el dret de l’habitatge per al veïnat, que hi pot accedir amb uns preus accessibles fora del mercat especulatiu. 

Ara, el projecte arrenca la seva recta final abans de començar les obres. Actualment hi ha 18 vacants, per això la cooperativa engega una campanya de presentació del seu projecte per trobar persones interessades a sumar-s’hi. El procés d’incorporació estarà obert fins al 9 de maig i, per tal d’incorporar-se al grup impulsor de Cal Paler Nou, caldrà ser soci o sòcia de la cooperativa. D’altra banda, el projecte aposta per estar fortament vinculat al territori. Per això, a l’hora d’incorporar-se al grup, al 75% de places es prioritzarà que les sòcies visquin actualment al municipi de Cardedeu o adjacents, i el 25% restant es regirà només per la prioritat habitual d’antiguitat de pertinença a la cooperativa.

Finançament col·lectiu

Per tal de finançar el projecte, Sostre Cívic ho fa només amb finançament públic o de banca ètica i cooperativa. Per superar aquestes limitacions a l’hora de poder comprar un solar privat, el 2018 la cooperativa va presentar, inspirant-se en les campanyes crowdfunding, una nova plataforma anomenada “Tornassol”. El funcionament és mitjançant l’emissió de “títols participatius” de 500 € cadascun, remunerats amb un interès del 2% anual, i renovables cada any. Es van emetre 600 títols participatius de 500 euros cadascun, dels quals se’n van recaptar 450.000 € en poc menys de vint dies. L’èxit de la campanya va permetre cofinançar l’adquisició de forma col·lectiva juntament amb les aportacions dels socis i sòcies que formen part del grup impulsor del projecte. 

Per encarar aquesta fase final de la promoció i tancar el finançament bancari necessari per a poder començar les obres, la cooperativa posa de nou a disposició títols participatius com a forma de finançament voluntari, oberta a totes les persones físiques i jurídiques (tant si són sòcies de Sostre Cívic com si no) interessades a contribuir a fer possible tant el projectes d’habitatge cooperatiu de Cardedeu com d’altres que la cooperativa té en marxa arreu del país.

Aquí trobareu més informació  sobre el projecte i sobre la campanya de finançament