TurismESS, cap a una nova cultura del turisme a Barcelona

En menys d’un segle, Barcelona ha passat de ser una ciutat industrial a una ciutat de serveis, amb un fort pes del turisme. La sòcia d’ECOS Calidoscoop s’ha proposat contribuir a decantar la balança cap als aspectes positius que genera l’activitat turística a la ciutat des de l’economia social i solidària i el consum conscient.

Per tal de contribuir a fer de Barcelona una ciutat referent en el turisme sostenible i de qualitat, durant el 2021 han desenvolupat el projecte “TurismESS, cap a una nova cultura del turisme a Barcelona”, un programa transversal d’impuls a iniciatives emprenedores en l’àmbit del turisme conscient, sostenible, responsable i/o inclusiu, posant especial atenció en els projectes que s’impulsin sota els principis i valors de l’economia social i solidària (ESS). El projecte ha estat co-finançat per l’Ajuntament de Barcelona a través del programa de subvencions “Impulsem el que fas”.

Durant els mesos de març i abril van dur a terme les Taules Territorials, espais de debat generats per compartir diagnòstic i visions amb relació als reptes i necessitats pròpies dels agents i del territori en l’àmbit del turisme. Els agents que van participar d’aquestes Taules Territorials tenien visions tant des de la vessant pública (equips tècnics municipals), com des de la vessant privada-cooperativa-comunitària (agents socials, agents experts en turisme, consum sostenible i ESS, comunitat educativa, urbanisme…).

Després, van dur a terme les Hackatons de TurismESS, esdeveniments adreçats a persones emprenedores que volguessin impulsar iniciatives de turisme sostenible i responsable; a projectes turístics ja existents que volguessin desplegar noves línies d’activitat vinculades al turisme sostenible i responsable, i a la ciutadania activa que hi estigués interessada. L’objectiu era generar idees que ajudessin a fomentar un turisme conscient, sostenible, responsable i inclusiu donant resposta als reptes identificats a les Taules Territorials. Com a jurat de les hackatons, van participar Labcoop, Opcions i el Grup ECOS.

Arran les Hackatons es va detectar la necessitat de les participants d’establir sinergies entre les diferents iniciatives de turisme sostenible de la ciutat, per això, el 17 de novembre van celebrar una Jornada de Networking a la Lleialtat Santsenca, on van generar un espai perquè les iniciatives del sector poguessin intercanviar experiències i necessitats, així com procurar assentar unes bases de cara a articular una xarxa de turisme sostenible amb valors de l’ESS a la ciutat.

Per últim, Calidoscoop ha dut a terme acompanyaments empresarials on també hi ha participat Labcoop i Etcèteres, oferint una formació i assessorament especialitzat a aquelles iniciatives que van participar de les Hackatons, procurant facilitar eines específiques als projectes per tal que es consolidin i contribuir a incrementar l’impacte social dels projectes. Així mateix, han desenvolupat la Guia de recursos per promoure el turisme sostenible, un recurs per acompanyar en el camí de l’emprenedoria i l’enfortiment socioempresarial que ha estat revisat lingüísticament i maquetat per L’Apòstrof.

Després d’aquesta experiència, la voluntat de Calidoscoop és seguir cercant recursos i treballant col·laborativament per augmentar el pes de l’ESS en un sector estratègic a la ciutat com és el turisme.