Taulell

2 Tècnics/ques en conservació

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) obre una convocatòria per incorporar dues persones durant 2 anys a jornada completa de 39 hores setmanals en contracte indefinit. Una persona estarà vinculada al projecte CustForest i l’altre al projecte Plantas Olvidadas.

Les 2 ofertes de feina estan vinculades a 2 projectes finançats per la Fundación Biodiversidad en el marc de la Convocatòra d’ajudes per al foment de la bioeconomia forestal 2023 i sota el paraigües del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU”.

EL PROJECTE CUSTFOREST

La 1a oferta de feina està vinculada al projecte «Custodia del territorio como herramienta de conservación de la biodiversidad forestal multifuncional y generadora de bioeconomia» (CustForest). El projecte té l’objectiu d’impulsar la custòdia del territori com a eina de governança per a generar bioeconomia en sistemes forestals, promovent la fixació de la població i la conservació i millora de la biodiversitat. Aquest projecte es porta a terme en partenariat amb quatre entitats ambientals i un centre
de recerca de Catalunya. Les entitats porten a terme en diferents indrets de Catalunya una planificació paisatgística, una gestió forestal multifuncional que integra la biodiversitat i una governança local en aquests àmbits. El centre de recerca s’encarregarà de fer un seguiment i avaluació de les actuacions forestals portades a terme. El rol de la XCN és la coordinació del projecte. A més, la XCN realitzarà, entre d’altres, les accions següents:

1. Fer un anàlisi de casos d’èxit de custòdia forestal a Espanya
2. Desenvolupar una eina informàtica per inventariar iniciatives de custòdia
3. Recollir i analitzar indicadors socio-econòmics d’iniciatives de custòdia a Catalunya i del projecte en conjunt
4. Analitzar vies de finançament públic i privat per a entitats sense ànim de lucre
5. Portar la governança del projecte i desenvolupar un anàlisis de governança de models de custòdia

EL PROJECTE PLANTAS OLVIDADAS

La 2a oferta de feina està vinculada al projecte “PLANTAS OLVIDADAS: valorización de alimentos forestales para una gestión sostenible del territorio” (PLANTAS OLVIDADAS) finançada per la Fundación Biodiversitat en el marc de la Convocatòra d’ajudes per al foment de la bioeconomia forestal 2023 i sota el paraigüa del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU». El projecte té l’objectiu de desenvolupar i promoure els aprofitaments alimentaris forestals des d’una perspectiva de revitalització de l’economia rural, de millora de l’estat de conservació dels hàbitats forestals i d’increment de la seva resiliència davant els riscos del canvi climàtic. Aquest projecte es porta a terme en partenariat amb quatre entitats ambientals i un centre de recerca de Catalunya. Les línies principals del rol de la XCN en l’execució del projecte són:
1. Execució del pla de comunicació i creació de material audiovisual i infografies.
2. Definició i redacció de plans de gestió i acords de custòdia de les finques participants al projecte.
3. Preparació del pla de viabilitat, creixement i replicabilitat del projecte.
4. Elaboració d’una guia pràctica per a la replicació del model de gestió i de generació de bioeconomia. Realització d’activitats formatives dirigides a propietats forestals.
5. Coordinació i intercanvi de coneixement intern entre les entitats de l’agrupació

Funcions:
• Contribuir a la preparació, redacció, coordinació/execució i justificació del projecte.
• Recopilar informació i donar suport en la implementació de sistemes de seguiment dels resultats de projectes.
• Coordinar el desenvolupament d’una eina informàtica per la custòdia del territori.
• Col·laborar en l’organització de jornades, tallers o altres esdeveniments organitzats per la XCN.
• Contribuir activament a altres propostes de projectes i accions de la XCN entorn a la conservació de la natura.

Perfil de les persones que cerquem:
Es busquen 2 persones amb formació universitària en l’àmbit de la biologia, ciències ambientals i/o enginyeria forestal. Es valorarà tenir un màster en l’àmbit de la conservació de la natura, biodiversitat o ecologia, i interessada en promoure la implicació ciutadana en la conservació de la natura. Les tasques que desenvoluparan estan relacionades amb la gestió i execució dels 2 projectes mencionats anteriorment.

Requisits:
• Persona identificada amb la finalitat de la XCN.
• Formació universitària en l’àmbit de: biologia, ciències ambientals, geografia i/o enginyeria forestal.
• Bon nivell de redacció i estructuració de documents.
• Persona organitzada, amb capacitat per treballar de manera autònoma i liderar projectes, i alhora capacitat de treball en xarxa.
• Experiència en conservació de la biodiversitat.

Es valorarà:
• Màster en l’àmbit de la conservació de la natura, biodiversitat o ecologia.
• Experiència investigadora.
• Experiència en la participació en projectes nacionals o internacionals.
• Doctorat en l’àmbit de la conservació de la natura, biodiversitat o ecologia.
• Experiència en conservació de la biodiversitat silvestre lligada a espais forestals.
• Experiència en governança i processos participatius.
• Coneixement i ús d’eines de programari lliure.
• Experiència prèvia en organitzacions vinculades a la conservació de la natura i/o participació com a voluntari/a ambiental

Envieu el vostre currículum a laboral@xcn.cat, adjuntant, si voleu, una carta de presentació. Al correu-e mencioneu l’oferta de treball a la qual opteu (REF: Tècnic/a en conservació).

La XCN no es compromet a mantenir cap correspondència ni contacte amb les persones que presentin el seu currículum, però us confirmarem per correu electrònic quan l’haguem rebut. L’entitat responsable del tractament de les dades és l’Associació Xarxa per a la Conservació de la Natura, davant la qual les persones legitimades per a fer-ho poden exercir els drets d’informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a l’exercici dels drets referits prèviament, cal adreçar un escrit o correu electrònic a la següent adreça electrònica: laboral@xcn.cat. La XCN guardarà durant el procés de selecció els currículums que es rebin i seran tractats amb la finalitat de seleccionar la persona a ocupar la plaça vacant. Les dades no es cediran en cap cas a terceres persones.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Associació Xarxa per a la Conservació de la Natura

Data publicació:
07/12/2023

Data finalització de la oferta:
13/12/2023

Durada i tipus de contracte:
El contracte serà indefinit, amb inici a principis de gener 2024.

Ubicació:
El lloc de treball serà a Vic, on té la seu social la XCN. També existeix la possibilitat de treballar a la delegació de la XCN a Gràcia (Barcelona). A la XCN promocionem el teletreball (3 dies/setmana) i la conciliació familiar.

Salari:
El salari assignat serà el corresponent al de tècnic de projectes establert pel propi marc laboral de la XCN (25.740€ com a sou brut anual).

Més informació: